2020-03-23

Ställ dina frågor i Coronakrisen till ekonomiexperterna

Vad gör jag som företagare nu? Coronavirusets spridning skapar en stor osäkerhet och oro bland både människor och marknad. För att försöka lindra konsekvenserna för små och medelstora företag presenterade regeringen nyligen ett krispaket för svenska företagare.

Men mitt i all oro kan stödåtgärder, förslag och beslut uppfattas som snåriga och svåra att förstå. STR kommer därför med hjälp av KPMG:s experter hjälpa dig som medlem få vägledning och ökad klarhet i vad man som småföretagare bör och kan göra både nu och på lite sikt.

Skicka in dina frågor senast den 30 mars!

I väntan på att regeringen de närmaste dagarna ska presentera fler skarpa förslag passar vi på att till och med måndag den 30 mars samla in dina frågor. De ska vara kopplade till ditt företag och dess ekonomi på kort och längre sikt och/eller handla om regeringens olika åtgärder och stödpaket mot bakgrund av Coronakrisen. Vi kommer inte att uppge vem som ställt vilken fråga.

Mejla din/dina frågor till: jenny.ranzlow@str.se. Skriv ”Fråga till KPMG” i ämnesraden.

Detta händer sen

Så snart vi kan återkommer vi med KPMG:s experter i en zoominspelning med svar på så många frågor som möjligt och dessutom konkreta tips på hur ett mindre, mellan och större medlemsföretag i STR kan agera nu.