2020-06-26 Lagar/regler

Coronaåtgärd: Tillfällig ändring för körkortslån

Eftersom coronapandemin har medfört att många inte kunnat genomföra sin körkortsutbildning som planerat så ändrar regeringen i reglerna som styr hur länge ett beslut om körkortslån är giltigt. För beslut som tagits under perioden 1 april-31 december 2019 förlängs giltighetstiden från ett år till två år. Det gäller även de beslut som tagits under den här perioden, men som redan har slutat att gälla.

CSN informerar de kunder som berörs via sms eller e-post. Det är cirka 5 000 personer.

Regeländringen träder i kraft den 15 juli.

Läs mer>>