2023-10-31 Utbildningsmaterial/tjänster

På gång: värdecheckar för Körkortsboken - ny möjlighet till förmedling

För att underlätta och förenkla trafikutbildares förmedling av Körkortsboken ytterligare pågår just nu ett arbete för att lansera så kallade värdecheckar. Det innebär att du som trafikutbildare med Optima och agentavtal kan sälja värdecheckar som omfattar priset för respektive perioder av Körkortsboken.

Eleven kan sedan lösa in värdechecken och få tillgång till utbildningsmaterialet i Körkortsboken för den period som värdechecken omfattar. Självklart utgår provision när eleven aktiverar materialet och skriver in sig på din skola om du har Optima med agentavtal.

Vi planerar för att värdecheckarna, som alltså kompletterar det befintliga sättet att förmedla Körkortsboken på, ska finnas på plats inom ett par månader. 

Bild endast för illustrativt syfte.

Just nu pågår ett arbete med att lansera så kallade värdecheckar för Körkortsboken. Något som vi planerar för att vara på plats inom några månader. Det innebär du som trafikutbildare med Optima och agentavtal – utöver det befintliga sättet att förmedla på – även ska kunna sälja värdecheckar som omfattar priset för respektive perioder av utbildningsmaterialen i Körkortsboken.

Du som trafikutbildare kommer att göra precis som när det kommer till försäljning av exempelvis e-bok. Du gör försäljningen av värdechecken i Optima – enskilt eller i ett paket – och eleven kommer att få all information hen behöver genom ett mail/meddelande som skickas ut per automatik när du gjort försäljningen.

Eleven kan sedan lösa in värdechecken och få tillgång till utbildningsmaterialet i Körkortsboken. Värdecheckarna kommer även att finnas på shopen på Korkort.nu - vilket innebär att det exempelvis går att köpa perioder av utbildningsmaterialen i Körkortsboken som en present till någon annan. Självklart utgår provision när eleven aktiverar materialet och skriver in sig på din skola om du har Optima med agentavtal.

Vi kommer att återkomma med mer information och detaljer kring hur värdecheckarna fungerar när utvecklingen har kommit längre fram.