2021-04-26 Utbildningar/möten

”Besvärliga medarbetare går att hantera”

Besvärliga och utåtagerande människor kan vara en plåga i arbetslivet.
Skådespelaren och föreläsaren Morgan Alling avslutade årets digitala riksmöte med en föreläsning om hur man bemöter dem.

Kollegan som säger nej till rubbet, som ifrågasätter allt nytt och har en allmänt aggressiv hållning. Typen är nog bekant för många. Morgan Alling har stött på flera, bland dem Bosse.
– Bosse skällde och gapade alltid, man var livrädd för honom. En gång ställde jag mig utanför chefens dörr och lyssnade när Bosse var därinne. Chefen sade: ”det finns de som säger att du är aggressiv och alltid säger nej, stämmer det?” Bosse blev fly förbannad och skrek ”nej”.
Därefter stormade han ut ur rummet, fick syn på en vettskrämd Morgan Alling och röt: ”Morgan, är jag aggressiv och säger nej?” Tagen av stundens allvar svarade Morgan ”nej, nej, inte alls”.

Efter denna dramatiska anekdot sade Morgan Alling på sin mjuka västsvenska dialekt att det är tufft att vara chef, men att typer som Bosse måste hanteras.
– När jag på grund av rädsla svarade Bosse så som han förväntade sig, blev jag en del av problemet. Det berodde på rädsla, jag ville slippa vara rädd.

Han fortsatte med historien om hur en känd skådespelare på Dramaten ifrågasatte och gjorde sitt bästa för trycka ner en ny kvinnlig chef. Skådespelaren brukade storma in på hennes rum och anklaga henne för inkompetents på grund av att hon saknade teatererfarenhet.
Morgan Alling menar att det kan vara nyttigt att analysera en arbetsplats med besvärliga människor utifrån något som heter Karpmans dramatriangel. I den finns förföljare, hjälpare och offer.

– Förföljaren älskar att trycka ner och det handlar om härskarteknik. Men offret i det här fallet, chefen, bemötte förföljaren genom att säga: ” När du kommer in här och gormar blir jag ledsen, du kan inte prata på det sättet, kom tillbaka vid en bättre tidpunkt, när du är lugn och saklig. Det upprepade hon när han gick på och härjade.
Detta gav chefen initiativet åter.
– Hon sade: ”Jag blir ledsen”. Det är en känsla som ingen ta ifrån dig. Sedan jobbade hon också långsiktigt med att involvera honom i olika sammanhang, talade om för honom att han var bra på saker. På så vis - genom att ge honom formell makt på sina villkor - tog hon ifrån honom den informella makt han hade skaffat sig.
Men hur vågade chefen utmana den hyllade skådespelaren? Svaret blev: ”Jag skrev ner vad jag skulle säga och repeterade. Jag skaffade mej också ett slags tänkt rustning som gjorde att hans ord rann av mig.”

Dramatriangeln kan vara användbar, menar han.
– Ta reda på vilka eventuella roller ni har och analysera noga vem som gör vad.
Han berättar också att det finns undersökningar som pekar på att arbetsplatser som utmärks av ordning, trygghet och tillit är mer lönsamma än arbetsplatser som präglas av motsatsen. På trygga arbetsplatser med ordning och tillit blir det också svårare för besvärliga medarbetare att tillskansa sig makt. På arbetsplatser som präglas av låg tillit, oordning av otrygghet, kan däremot deras beteende leda till mobbning och utsatthet. Enligt Morgan Alling är ungefär 100 000 personer utsatta för mobbning på jobbet i Sverige.

– Ledarskapet och organisation är viktigt för att stävja detta. Medarbetare ska kunna göra sitt jobb och det måste finnas möjligheter att vända sig till någon om man känner sig kränkt eller mobbad. Arbetsgivaren måste utstråla att den är att lita på och faktiskt kunna skydda den som blir utsatt.

Text: Johan Granath