Om Mitt i Trafiken

Mitt i Trafiken är en digital nyhetsförmedling med fokus på förarutbildning och trafiksäkerhet som ges ut av Sveriges Trafikutbildares Riksförbund, STR. 

Mitt i Trafiken är ett nyhetsbrev som skickas ut  4-6 gånger per år av Sveriges Trafikutbildares Riksförbund, STR. Mitt i Trafiken finns också som webbsida och facebooksida, men utan regelbunden publicering.

Fokus är viktiga branschfrågor som rör förarutbildning och trafiksäkerhet. Varje nyhetsbrev riktar in sig på en särskild fråga som STR menar är extra viktig att lyfta, öka kunskap kring och diskutera utifrån ett förarutbildnings- och trafiksäkerhetsperspektiv.

Målgrupper är berörda politiker, myndigheter, forskare och media. Givetvis skickas Mitt i Trafikens nyhetsbrev också ut till STR:s medlemmar. 

Kontakt

Mitt i Trafiken administreras av  STR:s kommunikationsavdelning. Du når oss via info@str.se . Ange att ditt ärende rör Mitt i Trafiken.

Mitt i Trafikens historia

Mitt i Trafiken har under många år bevakat nyheter om förarutbildning och trafiksäkerhet och gjordes om till nyhetsbrev våren 2023.

Från och med sommaren 2020 fick Mitt i Trafiken digital form. Tidigare var Mitt i Trafiken en papperstidning som gavs ut fyra gånger om året. Innan Mitt i Trafiken fick sitt nuvarande namn hette tidningen STR-aktuellt. 

Till Mitt i Trafikens tidningsarkiv >>