2020-07-20 Riksdag och regering

”Att söka körkortslån måste vara smidigt och effektivt”

Det måste bli enklare att ansöka om körkortslån. Det tycker regeringen som nu ger Centrala studiestödsnämnden, CSN, i uppdrag att se över rutinerna.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth

I det pressmeddelande som har gått ut från infrastrukturdepartementet står det att CSN får i uppdrag att ”lämna förslag på åtgärder för att förenkla och effektivisera hanteringen av körkortslån”.

Enligt de utvärderingar som har gjorts sedan reformen infördes för två år sedan tycker många att ansökningsförfarandet är krångligt och att de regler som gäller är svårbegripliga. Kanske är det en av anledningarna till att färre personer ansökt om körkortslån än vad regeringen förutspådde.

– Det behöver bli enklare att söka körkortslån, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth. Körkort kan vara nyckeln till jobb, och därför måste ansökningsförfarandet vara smidigt och effektivt.

Körkortslån kan sökas av den som är 18 till 47 år gammal och arbetslös. Lånet är på max 15 000 kronor och kan bara utnyttjas av den som går på en trafikskola.

Till och med juni i år hade drygt 15 000 ansökningar beviljats. Nästan lika många ansökningar har avslagits.

Text: Catarina Gisby. Foto: Staffan Gustavsson