2021-04-16 Driva trafikskola

Även 2021 års riksmöte digitalt

Liksom förra året hölls STR:s riksmöte den 15-16 april digitalt, på plattformen Zoom. Enligt tillförordnad ordförande Benny Gunnarsson är en av förbundets tydligaste utmaningar att inte hamna på efterkälken digitalt.

– Ny teknik kommer att betyda ny konkurrens som vi tidigare inte sett, inledde Benny Gunnarsson, som också valdes till tillförordnad ordförande för Mattias Glemfors som är sjukskriven. Valet gäller perioden 16 april-15 augusti.
Årsmötet, som leddes av mötesordförandena Anna Durgé, Göteborg och Klas Sörensson, Helsingborg förlöpte enligt plan och som vanligt med mycket formalia. Benny Gunnarsson gjorde också en sammanfattning av pandemiåret.
– Det har inneburit mycket besvär men samtidigt ett otroligt nytänkande mot för ett år sedan.
Han påpekade också att en nyligen publicerad undersökning visar att trafiklärare varit den mest smittutsatta yrkeskategorin. Undersökningen fick stort medialt genomslag och flera företrädare för trafikskolor och bransch intervjuades.
– Det klarade ni fantastiskt bra, man kunde tro att samtliga var medietränade, sade Benny Gunnarsson.

Han sade också att han under pandemin känt närmast skräck inför risken för nedstängning av samhället, vilket drabbat, till exempel England och Finland. Han påpekade även att pandemin skyndat på utvecklingen inom området fjärrundervisning, förmodligen med 2-3 år, och att det är en del av framtidens trafikutbildning. Här riktade han beröm till berörda myndigheter för flexibilitet och sade även att branschen har stärkt sitt förtroende hos allmänheten.
– Vi måste fortsätta att sköta vårt men också tänka bortom Corona. Till exempel på vårt politiska arbete där en majoritet i riksdagen ser positivt på åtgärder som fem istället för 15 handledartillstånd, fängelse i straffskalan vid brott mot trafikskolelagen och avstängning vid provfusk.
Han konstaterade att det är val hösten 2022 och att relativt få politiska beslut, till exempel i trafikfrågor, brukar tas ju närmare valdatumet man kommer.
– Därför är det viktigt att vi fortsätter vårt påverkansarbete.

Andra dagens riksmöte bestod, förutom av en mängd val, bland annat i att ta ställning till en motion om att utvärdera den omorganisation som STR genomgått. Motionen bifölls.
Dessutom informerade vd Håkan Björklund bland annat om ekonomi och framtida utmaningar för servicebolaget. Han konstaterade att i mars 2020 drabbades branschen, liksom hela samhället, av pandemin och STR:s försäljning droppade snabbt. Som respons sattes besparingsåtgärder in men i slutet av april steg efterfrågan på körkort kraftigt och ekonomin fick ny fart.
– Ett spektakulärt år där vi sedan hade fantastiska siffror och kunde summera all time high i försäljning och omsättning, sade Håkan Björklund.

Året har annars kännetecknats av social distansering och hemarbete för anställda inom STR-koncernen – en koncern som han beskrev som växande. Hemarbete har inneburit nya sätt och nya metoder att arbeta, vilket bland annat krävt ökade insatser i form av IT- stöd och support.
Pandemin till trots har STR fortsatt fokusarbetet inom områdena AM-utbildning, trafiklärarutbildning och B-körkort. Förbundet har också initierat ett arbete för att medlemsföretagen ska kunna utvecklas inom områden som hållbarhet och lönsamhet.

Text: Johan Granath