2020-09-15 Miljö

Höstbudgeten: Utökad bonus, men också skärpta krav på miljöbilar

Bonusbeloppet som betalas ut till ägare av fordon som släpper ut noll gram koldioxid höjs från 60 000 kronor till 70 000 kronor. Det framgår av regeringens höstbudget.

I ett pressmeddelande från regeringskansliet står att regeringen vill ”förenkla och förstärka miljöstyrningen i bonus-malus-systemet”. Man vill få fler att köpa nollutsläppande bilar och ”på så vis bidra till ett successivt utbytande av fordonsparken genom att ge bilar med låga utsläpp en klimatbonus medan nya bilar med stor klimatpåverkan i stället får en förhöjd fordonsskatt under tre år”.

För att öka incitamenten att välja laddhybridbilar med lägre koldioxidutsläpp, samtidigt som man begränsar kostnadsökningen för klimatbonusen, sänks också koldioxidgränsen för bonus från 70 gram till 60 gram per kilometer.

Dessa förändringar i kombination med ytterligare en rad nyheter i bonus-malus-systemet är enligt regeringen till för att skynda på ett bränslebyte:
”Bränslebytet är ett av regeringens viktigaste styrmedel för att minska utsläppen av växthusgaser och nå Sveriges klimatmål.”

Fortsatt produktionsstöd kommer till exempel att gå till biogasframställning. Biogasstödet förlängs tillfälligt. 200 miljoner kronor anslås för detta ändamål. Regeringen avslöjar också att den kommer att komma med fler förslag när det gäller biogas. ”Biogas är en förnybar energikälla med hög miljöprestanda” som kan ”bidra till omställningen från ett fossilberoende till ett fossilfritt samhälle”.

Totalt i höstbudgeten föreslås inte mindre än 5,4 miljarder kronor i olika satsningar för att minska transportsektorns klimatpåverkan.
Förslagen i budgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Centerpartiet och Liberalerna.

Länk till regeringens hemsida för dig som vill läsa mer om höstbudgeten: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/09/industrins-grona-omstallning-i-hostbudgeten/

Text: Catarina Gisby  Foto: Staffan Gustavsson