2022-04-22 Lagar/regler

Domar förändrar villkoren för A-traktorförare

Två färska domar, en i hovrätten och en annan i tingsrätten, förändrar villkoren för dem som kör A-traktor. Till exempel får polisen större möjligheter att avgöra hur många passagerare i fordonet som kan tänkas leda till att det utgör en trafikfara.

Två nya domar leder till förändringar för den som kör A-traktor.

Anser en polis vid en inspektion att det sitter för många passagerare i fordonet, eller att passagerna som sitter där sitter på ett sådant sätt att detta kan utgöra en trafikmässig fara, då är det numera polisens bedömning som gäller. (Tidigare togs frågan upp till bedömning i tingsrätten.)
Ordningsbot kan utfärdas, och den ställs på föraren som får betala 1 000 kronor.

Tidigare praxis har bland annat handlat om att passagerare inte får skymma sikten för föraren för att trafikfara ska anses kunna uppstå, men den praxisen är, enligt domen i Uddevalla tingsrätt, nu överspelad.

Den andra domen, som utfärdats i Svea hovrätt, innebär att om en A-traktor beläggs med en så kallad registreringsbesiktning på en eller flera punkter så anses den inte längre vara en A-traktor. Då är den en personbil. Om föraren då endast har AM-körkort så kan hen ha gjort sig skyldig till olovlig körning, vilket till exempel kan leda till indraget körkortstillstånd om man håller på att ta B-körkort.

Enligt Transportstyrelsen finns det i dag drygt 47 000 registrerade A-traktorer i Sverige. På bara några få år har de ökat kraftigt, detta sedan en regeländring har gjort det lättare att bygga om bilar till A-traktorer.
I takt med att antalet A-traktorer har ökat har också olyckorna blivit fler med ökade personskador som följd.
Det finns de som menar att skärpta krav på utbildning för A-traktorförare borde införas.

Text: Catarina Gisby  Foto: Staffan Gustavsson