2021-11-17 Trafiksäkerhet

Fler döda i oktobertrafiken i år än förra året

Fler personer dog i oktobertrafiken i år än förra året, och jämför man den senaste tolvmånadersperioden med motsvarande period dessförinnan syns en svag ökning när det gäller antalet dödade i den svenska vägtrafiken.

Ser man däremot till medelvärdet för samma period under de senaste fem åren har antalet omkomna minskat med 22 procent.
Under oktober månad dog 17 personer i trafikolyckor. 1 182 skadades, varav 136 svårt.
Flest omkomna färdades i personbil. Övriga färdades på mc, cykel eller var ute och gick.
Halk- och påkörningsolyckor ökar alltid så här års. Det visar olycksdatabasen STRADA.

– Vi vill påminna om hur viktigt det är att använda halkskydd och reflexer när du går eller cyklar i trafiken, säger Khabat Amin, statistiker på Transportstyrelsen. Reflexer kan rädda liv på oskyddade trafikanter. Samtidigt behöver bilister vara särskilt uppmärksamma på fotgängare och cyklister när det är mörkt ute.

Hittills i år har 161 människor dött i vägtrafiken. Det är fyra färre personer jämfört med samma period 2020, och hela 24 procent lägre siffra jämfört med snittet för samma period de senaste fem åren.

Text: Catarina Gisby Foto: Staffan Gustavsson