2021-03-02 Rättsfall

Fler körkortsfuskare åtalas och döms

Det har blivit allt vanligare att enskilda personer fuskar på kunskapsprovet. Men det börjar också bli allt vanligare att de avslöjas, åtalas och döms i domstol.

Foto: Staffan Gustavsson

I dagarna dömdes en 40-årig man i Blekinge tingsrätt till villkorlig dom och 3 500 kronor i dagsböter för osann försäkran.
Den 18 juni förra året blev han påkommen med att fuska när han gjorde förarprovets kunskapsdel i Karlshamn. En anställd såg hur mannen på ett onaturligt sätt lutade sig fram mot den dator i salen vid vilken han gjorde kunskapsprovet. Den anställde bad då 40-åringen att visa sin mobiltelefon, vilket han gjorde.
Telefonen var avstängd. Allt verkade vara i sin ordning. Men då skymtade den anställde något som stack fram ur mannens skjorta. Det visade sig vara en kamera, och den var kopplad till en annan mobil som låg i mannens jacka som hängde på en krok längre bort i salen.

40-åringen är den andra personen i Blekinge som döms för att ha fuskat på kunskapsprovet. Blekinge hade under 2020 minst femton dokumenterade fall av körkortsfusk.
Den som var först i Blekinge att dömas för samma sak var först inte bara i där utan i hela landet.
Båda de nu dömda personerna hade skrivit på ett papper där de på heder och samvete lovade att inte använda sig av teknisk utrustning eller andra hjälpmedel när de skulle göra kunskapsprovet. Sedan den 1 mars 2020 är det obligatoriskt att skriva på ett sådant intyg. Bryter man löftet har man på juristspråk gjort sig skyldig till det som kallas osann försäkran.

Osann försäkran kan till och med ge fängelse, upp till sex månader, men de två dömda fuskarna i Blekinge har båda dömts till villkorliga domar och dagsböter.

I Södertälje tingsrätt åtalas just nu tre personer, två män och en kvinna, på samma grund som männen i Blekinge. En av fuskarna upptäcktes den 3 juni förra året när han gjorde kunskapsprovet i Trafikverkets lokaler i Södertälje Södra. En sladd som stack ut från ryggen avslöjade honom, berättar Länstidningen i Södertälje. Frågorna fotograferades av en kamera insydd i mannens tröja. De sändes sedan till en person utanför lokalen som gav mannen de rätta svaren i en hörsnäcka.
Det andra Södertäljefallet inträffade den 5 september 2020, och det tredje av de fall som nu är föremål för åtal ägde rum den 12 november förra året.

På Trafikverket vet man inte hur många personer som åtalats för osann försäkran sedan det obligatoriska intyget infördes för snart ett år sedan.
– Vad vi vet är att 161 fall av fusk upptäcktes från den från den 1 mars till och med den 31 december 2020. Det stora flertalet är polisanmälda och sannolikt väntar fler åtal och fällande domar, säger Christan Frants, säkerhets-, risk- och kvalitetssamordnare på Trafikverket Förarprov.

Än så länge har åtgärden inte haft någon effekt såtillvida att man kan se att antalet fuskare blir färre.
– Men vi hoppas ju att det ska ta slut någon gång, att det ska bli så många fällande domar att de ska verka avskräckande. Man kan tycka att 3 500 kronor i dagsböter inte är ett så hårt straff, men min uppfattning är att tingsrätten ser allvarligt på detta. Det handlade om 70 dagsböter, och att det blir så lite pengar beror på att den dömde inte har någon inkomst, fortsätter Christian Frants.


Frants_Christian.jpg Christian Frants på Trafikverket Förarprov konstaterar att det spelar stor roll att körkortsaspiranter sedan den 1 mars förra året måste intyga att de inte använder teknisk utrustning eller andra hjälpmedel när de ska göra kunskapsprovet. Det har blivit mycket lättare att väcka åtal vid fusk, och nu kommer den ena fällande domen efter den andra.

Kunskapsproven för B-körkort är i de särklass mest utsatta.
– En tröst är att vi har blivit bättre på att upptäcka fusket och också har bättre teknik till vår hjälp för att kunna upptäcka det, till exempel kameror i rummen där prov skrivs. Det hade vi inte tidigare.

Text: Catarina Gisby