2021-06-14 Driva trafikskola

Förlängd möjlighet till distansutbildning

Att kunna genomföra introduktionsutbildning digitalt är positivt tycker många trafikskolor och elever. Möjligheten är ett undantag från gällande regler och har nu förlängts till den 30 september. Undantaget skulle annars ha upphört 1 juli.

Andreas Sund på Dalens trafikskola i Enskede är mycket nöjd med att kunna hålla introduktionsutbildningen digitalt. Han menar att det är flexibelt och fritt för både utbildare och kunder.
– Det är ett fiffigt sätt att jobba på, inte minst här i Stockholm med trängsel och svårt med parkeringar. Dessutom kan jag hålla utbildningen hemifrån och kunderna kan komma från varsomhelst.
Men han är missnöjd med att beskedet om en förlängd dispens dröjt så länge.
– Jag hade behövt besked för 1,5 månad sedan. Vi har en enorm efterfrågan och får kanske 15-20 förfrågningar per dag. Det är så mycket att jag skulle kunna jobba heltid med bara introduktionsutbildningen men eftersom vi saknat besked har vi inte vågat boka något efter juni.

Nu finns dock besked. Transportstyrelsens Olof Stenlund svarar snabbt på Mitt i trafikens fråga om förlängd dispens.
– Det har precis fattats beslut om förlängning. Undantaget kommer att gälla till och med 30 september istället för att upphöra den 1 juli. Den 1 oktober så går det alltså tillbaka till det normala om inget förändras innan dess, säger Olof Stenlund.Olof_Stenlund_310.jpg
Han förklarar det relativt sena beskedet med att Transportstyrelsen behövt avvakta läget med bland annat smittspridning, rekommendationer och restriktioner.
– Det vi har kunnat göra och som vi gjort är att ge STR och andra besked om att vi håller på att bereda en föreskrift om fortsatt giltighet för tillfälligt undantag från krav på närvaro i utbildningslokal vid introduktionsutbildning.

Andreas Sund ser nästan bara positivt på möjligheten med digital utbildning och skulle gärna se att det blev möjligt att välja om man vill göra introduktionsutbildningen digitalt eller komma till trafikskola.
Han menar att förklaringen till den stora efterfrågan på digital utbildning är att relativt få trafikskolor erbjuder det, att det är ett praktiskt sätt att utbilda sig och att det finns ett uppdämt behov.

– Det enda som jag ser som negativt är att tekniken kan krångla. Där gäller det att ha framförhållning och lite is i magen. Jag var inte så positiv i början men har lärt mig mycket. Det är dessutom vår enda möjlighet att bedriva introduktionsutbildning eftersom vår utbildningslokal räknar som handelsplats. Där kan vi bara ta emot två elever åt gången på grund av coronarestriktioner.

Text: Johan Granath  Foto: Staffan Gustavsson