2021-11-02 Trafiksäkerhet

Fysiska åtgärder ska rädda livet på mc-förare

Slätare räcken och eftergivliga kantstolpar, det är exempel på åtgärder som Trafikverket föreslår för att förbättra trafiksäkerheten för mc-förare.

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda trafiksäkerhetshöjande åtgärder för motorcyklister. Det handlar enbart om fysiska åtgärder, på det nationella vägnätet.

Bakgrunden är att många mc-förare dör i trafiken, 30 personer enbart förra året. Ungefär en sjättedel av dem som omkommer gör det i kollisioner med räcken. Därför har Trafikverket bland annat kommit med ett förslag som går ut på att man på 140 platser ska montera slätare räcken med underglidningsskydd, trots att det egentligen saknas tydliga effektsamband mellan släta räcken och minskad dödlighet vid kollisioner.

– Vi behöver mer forskning, konstaterar Stephen Mc Learnon, ansvarig för den rapport som innehåller förslagen och som nyligen har lämnats över till infrastrukturdepartementet. Men vi börjar så här för att kunna komma igång med planeringen i närtid och skapa erfarenheter inför nästa steg.

Ett annat förslag handlar om att byta ut vägmärken som varnar för skarp kurva mot kantstolpar som är eftergivliga för motorcyklister, detta på ett 60-tal platser i landet.
Kostnaden bara för att byta ut befintliga räcken mot släta räcken beräknas till fyra miljarder kronor.
Accepterar regeringen förslagen innebär detta enligt Trafikverket att andra planerade trafiksäkerhetsåtgärder måste skjutas upp.

Text: Catarina Gisby

Länk till Trafikverkets rapport: https://www.trafikverket.se/contentassets/1d4bf716f8b544afa8d869fac4d88ed6/ru-trafiksakerhetsatgarder-mc-rapport.pdf