2021-05-20 Forskning

Hur påverkar förhöjda koldioxidhalter dig som förare?

Påverkas du som förare av dålig luft i bilen? Det ska forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, försöka ta reda på i ett antal simulatorförsök.

Förhöjda koldioxidhalter i fordon kan påverka människor negativt.

Ibland kan det kännas lite instängt i bilen, kanske om det är många personer i den som reser långt. Instängdheten kan bero på förhöjda koldioxidnivåer, vilka i sig inte är farliga, men de kan påverka enskilda personers prestationsförmåga.
Det finns utländsk forskning som menar att redan låga halter av koldioxid riskerar att påverka människor på ett negativt sätt.

Nu kommer den första svenska studien på det här området. Och fokus ligger förstås på den som kör.
På VTI ska 32 personer under två dagar utföra vardera två körtest i en simulator. Samtidigt som de kör ska de lyssna på och lösa koncentrationskrävande uppgifter. Före körtesten genomför deltagarna kognitiva prov på en dator för att man ska få en uppfattning om deras uppmärksamhetsnivå.

– Resultaten av detta projekt kommer att bidra till att förstå koldioxidens roll som en potentiell riskfaktor för förarens prestanda och trafiksäkerheten, säger VTI-forskaren Ignacio Solis Marcos. Simulatorstudien kommer också att avgöra vilka koldioxidnivåer som ska undvikas i fordon.

Projektet finansieras av Vinnova och sker i samarbete med forsknings- och kompetenscentret Safer vid Chalmers i Göteborg.

Text: Catarina Gisby  Foto: Staffan Gustavsson