2020-08-08 Trafiksäkerhet

Lastbilar ska bli trafiksäkrare

Trafikförordningen ändras för att göra det möjligt för lastbilar att se annorlunda ut - allt för att de ska bli trafiksäkrare.

Det är regeringen som har beslutat om förändringen efter det att EU beslutat om ändringar i mått- och viktdirektiv, och de nya reglerna träder i kraft i Sverige redan den 1 september.

Framför allt handlar det om att lastbilar ska kunna få en annorlunda ”nos”, vilket på fackspråk kallas att de utrustas med aerodynamiskt utformade förarhytter. Denna design minskar förarnas döda vinkel, vilket i sin tur innebär att de ser andra trafikanter bättre.
– Med den här generationens förarhytter skapas en säkrare miljö på vägarna, men också en bättre arbetsmiljö för förarna, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i en kommentar.

Hytten blir något längre, utan att det inkräktar på lastutrymmet.
Designförändringen innebär också förändringar i energiförbrukningen. Ett minskat luftmotstånd förväntas minska bränsleförbrukningen med upp till tio procent.
– Detta är helt enkelt goda nyheter får både chaufförer, miljö och trafikanter, menar Eneroth.

Text: Catarina Gisby