2021-05-17 Utbildning

Samarbete för att få tänkande och säkra mc-förare

Många blivande mc-förare tänker mer på vad de måste kunna på körprovet än vilka kunskaper som är nödvändiga för att vara trygga, trafiksäkra förare ute i trafiken.
Det är bakgrunden till kampanjen ”Bli en tänkande och säker mc-förare” som STR, SMC, Trafikverket med flera ligger bakom.

Hela samverkansgruppen på Gillinge i september 2019.

Samarbetet inleddes för några år sedan.
– Det började med att vi på utbildnings- och prövningssidan träffades för att vi ville ha en samsyn när det gäller rent konkreta saker, som krypkörning, bromsteknik, med mera, berättar Rikard Granlund, biträdande chef på Trafikverket Förarprov.


Rikard_Granlund 2019.jpg
Samverkan på mc-sidan har utvecklats under åren, konstaterar Rikard Granlund, biträdande chef på Trafikverket Förarprov.

Utöver Trafikverket och STR deltog representanter för Trafikutbildarnas Riksorganisation, Transportstyrelsen och Sveriges motorcyklister, SMC.
Samtalet växte och utvecklades.
– Vi diskuterade detta med säkra förare, hur vi får vi ett ökat fokus på hur man blir det, fortsätter Rikard Granlund.

Jimmy Ceihagen är verksamhetsansvarig för mc och moped på STR Service AB. Han kommer till och med ihåg datumet för den första samverkansträffen:
– Det var den 21 november 2018. Vi hade ett väldigt bra möte, och i de fortsatta samtalen blev det tydligt att vi alla hade ungefär samma bild av hur det är, nämligen att det bland mc-eleverna ofta är ett stort fokus på själva manöverprovet och för lite fokus på hur man fungerar säkert ute i trafiken.
Proven i sig är det inte något fel på, kom man fram till i samverkansgruppen.
– Men vi insåg att vi behöver ändra synen på dem, understryker Jimmy Ceihagen.

Därför finns det nu ett informationsmaterial som ligger på Trafikverkets hemsida under rubriken ”Bli en tänkande och säker mc-förare”. Det riktar sig både till blivande mc-förare och dem som redan har körkort för mc. Tanken är att även utbildare och förarprövare ska kunna ha glädje av materialet.
– I materialet lyfter vi fram vikten av självreflektion, säger Rikard Granlund.

Filmerna som visas i materialet är framtagna av STR.
– Vi har vridit och vänt på varje ord för att tonträffen ska bli rätt, avslöjar Jimmy Ceihagen.
Det finns en liten historia om deras tillblivelse också.
– Våra samarbetsmöten ägde ju hela tiden rum i olika konferensrum. Men alla deltagarna var – och är – mc-förare, så varför inte träffas för att köra ihop?
Ja, varför inte? STR bjöd in till en träff på Gillinge i september 2019.


Ceihagen_1bred.jpgÖvriga i samverkansgruppen har reagerat väldigt positivt på filmerna vi har tagit fram, berättar Jimmy Ceihagen, STR Service AB. – Vi arbetade med dem i hemlighet. Vid ett av våra möten överraskade vi med att visa dem, vilket var både roligt och effektfullt.


– I två dagar körde vi hoj tillsammans, fortsätter Jimmy Ceihagen. Det blev en väldigt speciell stämning. Vi var helt enkelt ett gäng mc-åkare som upplevde mc, och mycket av det vi kom fram till har vi använt i skapandet av det informationsmaterial som nu finns till för alla som är intresserade.

Text: Catarina Gisby

Länk till informationsmaterialet: https://www.trafikverket.se/korkort/korkortsprov/motorcykel/bli-en-tankande-och-saker-mc-forare/