2020-06-26 Trafiksäkerhet

Trafikdöda minskar långsamt i EU

Antalet dödade i EU-ländernas trafik minskar, men långsamt. Trafiksäkerhetsmålet om hälften så många döda 2020 som 2010 kommer inte att kunna nås, coronaviruspandemin till trots.

Många länder valde ju i pandemins inledning att stänga ner totalt, vilket ledde till minskad trafik och färre antal skadade och dödade i trafiken. Men minskningen är alltså inte tillräcklig för att de uppsatta trafiksäkerhetsmålen ska kunna nås.
2009 dog 35 000 människor på EU:s vägar, och antalet svårt skadade räknades till 1,7 miljoner. Förutom mängden tragedier detta innebar var kostnaderna för samhället enorma. De beräknades då till 130 miljarder euro.
Därför skrevs en vitbok om transportpolitiken för 2010-2020, och därför beslutades det om ett mål: att antalet dödade i trafiken 2020 skulle vara hälften mot antalet dödade 2010.

Antalet dödade i EU-trafiken har minskat stadigt de senaste åren, men ligger fortfarande på cirka 25 000 per år.

ETSC, det europeiska rådet för trafiksäkerhet, tar varje år fram statistik över olyckor med dödlig utgång inom europeiska unionen. Rapporten Road Safety Performance Index (PIN) publiceras, och det land som har lyckats bäst får en utmärkelse, ETSC:s PIN award.

Utmärkelsen för 2019 går till Estland. Estland har tillsammans med de andra baltiska staterna samt Grekland och Portugal lyckats bäst med att minska antalet omkomna i trafiken sedan 2010. Det ska tilläggas att dessa länder utgick från höga nivåer.
Storbritannien och Nederländerna har lägst antal omkomna i trafiken sett till invånarantalen, men de hade ändå fler dödsolyckor under 2019 än under 2010.

Sverige hade sitt bästa trafiksäkerhetsår någonsin förra året. Sverige anses jämte Norge och Schweiz vara de trafiksäkraste länderna i världen.
Antonio Avenso är vd för ETSC. Han säger i en kommentar att alla EU-länder måste lägga i en högre växel när det gäller trafiksäkerhet. Infrastrukturförändringar och lägre hastighetsgränser hör till det han förespråkar för att få ned antalet dödsfall i trafiken.

Text: Catarina Gisby  Foto: Staffan Gustavsson