2020-08-19 Trafiksäkerhet

Tredubbel ökning av olyckor med mobilitetsfordon

Antalet olyckor med mobilitetsfordon, permobiler och liknande, har tredubblats de senaste tio åren. Detta enligt forskning från Göteborgs universitet.

Det handlar alltså om fordon som människor med funktionshinder använder i sina dagliga liv för att kunna vara lika mobila som människor utan funktionshinder är. Det är ofta kommunerna som tillhandahåller fordonen, men de kan också köpas privat.

Mer än 700 olyckor har inträffat 2007 – 2017. En stor del av dem är singelolyckor. Fordonet har vält eller krockat med en trädstam eller liknande. Men det finns också olyckor som inbegriper cyklister och gångtrafikanter.

Katarina Bokström på NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, säger i en intervju med Sveriges Radio att hon tror att vi kommer att få se fler olyckor av det här slaget i takt med att den äldre befolkningen blir större.

Det krävs inte något körkort för att köra mobilitetsskoter och liknande fordon.
– I dagsläget vet vi inte vilken information man får som konsument av ett sådant fordon. Vi förväntar oss att handlarna också är intresserade av att bidra till att olyckorna minskar, säger Katarina Bokström till SR.

Text: Catarina Gisby