2020-06-10 Riksdag och regering

TU vill se självkörande fordon på vanliga vägar

Trafikutskottet vill att det ska bli lättare att utföra storskaliga tester med självkörande fordon i verklig miljö.

Trafikutskottet, TU, tycker att detta är så viktigt att man vill att riksdagen riktar ett tillkännagivande gentemot regeringen i denna fråga. TU har behandlat cirka 130 förslag i motioner från den allmänna motionstiden, och det är i samband med denna genomgång man kommit fram ett antal förslag som man lägger fram för riksdagen. Ett av dem handlar om att regeringen bör arbeta för att möjliggöra storskaliga tester av självkörande fordon i verklig miljö och utöver detta ge Trafikverket i uppdrag att utreda hur stor del av vägnätet som kan användas för självkörande fordon.

S, V och MP har dock reserverat sig mot förslaget. De tycker inte att riksdagen ska göra några tillkännagivanden om autonoma fordon.

Foto : Staffan Gustavsson /redakta