NKI-index

STR har sedan mars 2016 gjort regelbundna kvalitetsmätningar enligt NKI-index (NöjdKundIndex)  för de trafikutbildare och de trafikskolor som är anslutna till Elevcentralens SMS-tjänst, för att se hur elever uppfattar och bedömer den utbildning de har genomgått. Skalan ligger på 1–100 och eleverna får ge betyg i en SMS-enkät. Alla kunder får möjlighet att svara och hittills har totalt omkring 200 000 kunder gjort det. Svarsfrekvensen ligger totalt på cirka 35 procent.

NKI – nöjd kund-index – är en metod och matematisk modell som många branscher använder för att se hur kunder bedömer de produkter och tjänster de har köpt av olika företag. NKI introducerades i Sverige av professor Claes Fornell som genom sin forskning inom marknadsföring skapade American Customer Satisfaction Index (ACSI). Metoden används i ett tiotal länder i världen däribland Sverige. I dag använder exempelvis Statistiska Centralbyrån (CB) den.

NKI tar upp tre grundfrågor som handlar om:

  • Hur nöjd kunden är totalt sett.
  • Hur väl verksamheten motsvarade förväntningarna.
  • Hur nära verksamheten/företaget kommer en ideal verksamhet i samma bransch.


STR mäter fyra olika utbildningar, Introduktionsutbildningen, Risk1A respektive B samt hela körkortsutbildningen för personbil. STR:s medlemmar har totalt sett fått följande betyg under de senaste 12 månaderna:

Så genomför STR mätningarna

SMS-enkät i samarbete IP1 Networks AB till samtliga elever på STR-anslutna trafikskolor som använder aSTRa WEB  och Körkort nu med Elevcentralen. Följande undersöks genom enkäterna:

  • Introduktionsutbildning (79,26 i snittvärde oktober 2019)
  • Riskutbildning 1A (85,22 i snittvärde oktober 2019)
  • Riskutbildning 1B (83,48 i snittvärde oktober 2019)
  • Körkortsutbildning B (79,6 i snittvärde oktober 2019)


Enkät sänds dagen efter genomförd introduktionsutbildning, riskutbildning 1A och/eller riskutbildning 1B samt i samband med att elev anmälts till första provtillfället av trafikskolan (sistnämnda gäller enkäten för Körkortsutbildning B). Påminnelse sänds efter 10 dagar till alla som inte svarat.

Så fungerar säkerheten
Undersökningen genomförs helt anonymt för elev/kund och resultatet redovisas i statistiska sammanställningar. Inga personuppgifter lagras på STR:s servrar. Elev som inte vill få fler enkäter skickade till sig under sin utbildning kan meddela dett atill STR Service AB. Personen stryks därefter ur kvantifieringsregister. Enskilda trafikskolors resultat kommuniceras enbart med respektive trafikskola.