Ny försäljningsmodell - frågor och svar

Försäljningsmodellen förändrades för det nya utbildningsmaterialet i appen Körkortsboken i samband med att affärssystemet Optima lanserades under 2023.  Här nedan kan du läsa om varför förändringen görs och vad det innebär.

Om provision och förmedling av Körkortsboken
Läs svaren genom att klicka på +-tecknen

OBS. Summorna nedan är exklusive moms.

🔵 Månad 1


Du skriver in 3 nya elever. 2 av dem köper Körkortsboken direkt. 1 av dem tar 24-månadersperioden och den andra tar 1-månadsperioden. Då får du:

1 x 112,28 kr
1 x   21,33 kr
------------------------------------
Summa: 133,61 kr

🔵 Månad 2


Eleven du skrev in förra månaden som inte köpte Körkortsboken direkt köper nu en 3-månadersperiod. Du skriver dessutom in 4 nya elever där 2 stycken köper 6-månadersperioden och 1 köper 3-månadersperioden. Den 4:e köper inget. 

5 x 21,33 = 106,65 kr
2 x 85,12 = 170,24 kr
2 x 61,15 = 122,30 kr
------------------------------------
Summa: 399, 19 kr

🔵 Månad 3


Du säljer in ytterligare 10 stycken 24-månadersperioder. 5 stycken nytecknar 3-månadersperioden och 8 stycken 6-månadersperioden. 

15 x 21,33 = 319,95 kr
7 x 85,12 = 595,84 kr
10 x 61,15 = 611,50 kr
------------------------------------
Summa: 1 527,29 kr

🔵 Månad 4


8 stycken nya 24-månadersperioder. 10 stycken nya 3-månadersperioder. 5 stycken nya 6-månadersperioder. En gammal 3-månadersperiod löper ut, men eleven förlänger med en månad.

23 x 21,33 =   490,59 kr
16 x 85,12 = 1 361,92 kr
15 x 61,15 =   917,25 kr
1 x 112,28 =   112,28 kr
------------------------------------
Summa: 2 882,04 kr

🔵 Månad 5


5 stycken nya 24-månadersperioder. 8 stycken nya 3-månadersperioder. 12 stycken nya 6-månadersperioder och 3 stycken nya 1-månadsperioder. 2 gamla 3-månadersperioder löper ut. 

28 x 21,33 =   597,24 kr
22 x 85,12 = 1 872,64 kr
27 x 61,15 = 1 651,05 kr
3 x 112,28 =   336,84 kr
------------------------------------
Summa 4 457,77 kr 

🔵 Månad 6


10 stycken nya 24-månadersperioder, 12 stycken nya 3-månadersperioder. 13 stycken nya 6-månadersperioder och 5 stycken nya 1-månadsperioder. Fem gamla 3-månadersperioder löper ut. 

38 x   21,33 =  810,54 kr
29 x   85,12 = 2 468,48 kr
40 x   61,15 = 2 446,00 kr
5 x 112,28 =   561,40 kr
------------------------------------
Summa: 6 286,42 kr

 

Tabell för provision

Period Provision, 40% (exkl. moms) Provision, 60% (exkl. moms)
Månad 112,28 kr 167,52 kr
3 månader 255,36 kr
85,12 kr per månad
383,04 kr
127,66 kr per månad
6 månader 367,04 kr
61,15 kr per månad
550,56 kr
91,76 kr per månad
12 månader 448,00 kr
37,33 kr per månad
672,00 kr
56,00 kr per månad
24 månader 512,00 kr
21,33 kr per månad
768,00 kr
32,00 kr per månad

 

Vad får jag i provision?
NYTT - Vi inför en provisionstrappa. Ju fler av dina registrerade B-elever som använder STR:s nya digitala material Körkortsboken Bil– desto högre provision. Storleken på skolan har ingen betydelse utan det är procentuellt i förhållande till antalet registrerade B-behörigheter som provisionstrappan beräknas på. Som högst kan du som medlem få runt 60 procent. Lägstanivån för medlemmar är 40 procent. 

Provision medlem Provision icke medlem Antal Körkortsboken Bil/B-behörigheter
40 % 20 % Upp till 59,99 %
45 % 22,5 % 60 - 69,99 %
50 % 25 % 70-79,99 %
55 % 27,5 % 80 - 89,99 %
60 % 30 % Över 90 %


När får jag som utbildare provision?

Du som trafikutbildare som använder Optima och STR:s digitala material kommer att kunna få provision så länge eleven är kopplad till din skola. Ihopkopplingen sker per automatik när trafikutbildaren skriver in/registrerar eleven i Optima och så länge behörigheterna matchar. T ex Körkortsboken Bil/Behörighet B.

Får jag provision oavsett om körkortstagaren köpt materialet innan eller i samband med besök på min skola?
Ja, du som utbildare får provision oavsett om körkortstagaren köpt materialet innan eller efter den kommer till dig som trafikutbildare.

Om en elev är inskriven på flera trafikskolor, får samtliga trafikskolor provision då?
Ja, de får dela på provisionen.

Om en elev köpt digitalt utbildningsmaterial direkt av STR Service och börjar på en trafikskola sedan, får skolan även då provision av kvarvarande abonnemang?
Ja det får skolan.

Kommer provisionen att se olika ut vad gäller medlem och ickemedlem?
Ja, det kommer den, men vi återkommer med procentsatsen vad gäller ickemedlem.

Kan eleven själv skriva ut sig från en skola där den är inskriven?
Ja det kan eleven. Materialet och trafikskolan kopplas ihop genom personnummer och behörighet. När eleven är inskriven på en eller flera trafikskolor finns dessa i elevens app som ”min trafikskola”. Om eleven byter skola eller av någon anledning inte vill vara kopplad till en trafikskola kan eleven klicka ur denna ur ”min trafikskola”. Denna funktion finns inte idag i Körkortsboken men kommer att finnas efter sommaren.

Vad innebär att Körkortsappen säljs i perioder?
Marknaden och konkurrensen har förändrats, vilket har lett till att vi behöver anpassa oss efter dagens kunder och deras köpmönster.  I stället för en engångskostnad kommer appen Körkortsboken att säljas i perioder med olika giltighetstid. OBS! Perioderna löper inte vidare utan att man aktivt förnyar den.

Vad ingår i perioden?
I perioden ingår e-bok inklusive frågor, ibland kompletterat med visst e-learningmaterial (bild, filmer, interaktiva övningar etc).

Kommer perioden att fortsätta löpa automatiskt?
Nej, abonnemangen löper inte vidare utan att man aktivt förnyar det, utan det är avgränsade perioder med olika längd.

Kommer man fortfarande kunna sälja böcker?
Du som utbildare kan fortfarande köra samma upplägg och kommer fortfarande kunna använda material/bok i tryckt form. Däremot kommer eleven inte kunna köpa till enbart frågor, detta eftersom frågorna är starkt kopplade till det nya digitala materialet. Om eleven inte redan har appen när de kommer till dig får du som utbildare i så fall sälja in en period av appen Körkortsboken i sin helhet där det ingår e-bok, frågor och e-learningmaterial.

Hur kan jag som utbildare fortsättningsvis erbjuda en helhet för kunden?
Som utbildare kan du fortfarande ge kunden en känsla av en helhet framöver, det som skiljer sig åt är betalningsmodellen på materialet. Oavsett om det gäller en obligatorisk utbildning eller övrig utbildning, så bör materialet säljas in tillsammans med utbildningen. Du som utbildare gör klart att det är STR:s material som ni arbetar i och att det är det som gäller för att ni ska kunna ta ansvar för en komplett utbildning. Du visar eleven var materialet köps, detta görs enkelt via en länk eller QR-kod och kan ju gärna se till att det görs i samband med besöket på skolan, eller via information/länkar i e-handeln. (Stöd kring detta kommer). Ni säljer alltså in materialet/abonnemanget tillsammans med utbildningen, precis som ni säljer in materialet idag och eleven kommer inte att uppfatta att köpet görs via STR Service. Du kommer som utbildare att kunna se att eleven har tecknat abonnemang.

Kommer inte eleven att reagera på att det inte är min skola som säljer materialet?
Vi tänker att det handlar helt och hållet om hur du säljer in det och din införsäljning är jätteviktigt i detta. Om du gör klart för eleven att det är STR:s material Körkortsboken ni jobbar i och att det är det som krävs, så blir det ganska självklart. I samband med att eleven ska teckna ett abonnemang kommer du att skicka ut en länk eller QR-kod som gör processen smidig (precis som du skickar ut en länk om att återställa lösenord idag). Eleven kommer att uppleva att det är du och din skola som säljer materialet.

Hur ska jag få eleven att koppla ihop sig med just min skola?
Vi kommer att automatisera kopplingen mellan trafikskola och elev. Du kommer därmed inte behöva övertyga eleven om att koppla ihop sig med din trafikskola utan det sker per automatik när ni skriver in/registrerar eleven i Optima
och så länge behörigheterna matchar. T ex Körkortsboken Bil/Behörighet B. Däremot är det viktigt att du skriver in/registrerar eleven direkt vid första kontakten även om inte eleven ska börja köra om till exempel tre månader senare. Du kommer också att kunna se både de elever som använder Körkortsboken och de som inte gör det.

Att eleven är kopplad till dig innebär att du, när eleven godkänt det,  har en möjlighet att följa och ta ansvar för elevens hela utbildning. Och det är i samband med det här som du har möjlighet att sälja in materialet tillsammans med dina övriga tjänster.

Kommer man som utbildare kunna följa elevens progression i teorimaterialet i Optima?
Det kommer att gå att följa elevens progression i teorimaterialet i Optima. Inledningsvis i en enklare form, men det är prioriterat att bygga ut och utveckla funktionen så fort som möjligt. Fler frågor och svar om Optima hittar du här >>

Vad räknas som att vara "kopplad till min trafikskola"?
En elev räknas som kopplad till en specifik trafikskola när skolan skriver in/registrerar eleven i Optima på en matchande behörighet t ex Körkortsboken Bil/Behörighet B. 

Kan eleven vara aktiv/ihopkopplad med flera skolor samtidigt?
Eleven kan vara inskriven på flera skolor, men bara ihopkopplad med en skola i taget. Det kan finnas olika skäl till att en elev är inskriven på flera skolor, vi kommer att titta närmare på en bra lösning kring var eleven anses vara "aktiv". Bara en skola i taget kan få provision.

Kommer kunden kunna pausa sin period?
När det gäller möjligheten att “pausa” en period så är detta något vi tittar på. Sannolikt kommer man kunna göra det under en avgränsad tid när man har särskilda skäl. Här för göras en bedömning från gång till gång.

Hur är det med teori för lärare, abonnemang eller en engångskostnad?
Lärare kommer via en symbolisk registreringsavgift per år få tillgång till utbildningsmaterialet.

Ska jag fram till migreringen undvika sälja nuvarande/gamla Elevcentralen? Blir det dubbla kostnader?
Du kan fortsätta sälja Elevcentralen tills du har Optima på plats och eleven kan behålla den gamla Elevcentralen under en övergångsperiod. Däremot kommer det att sättas en sluttid. Det kommer inte vara dubbla kostnader under denna övergångsperiod, i stället kommer eleven att få ett kostnadsfritt erbjudande. Vi återkommer med mer info om detta.

Om en elev som redan har Nya Elevcentralen kommer till oss, ser vi vilken skola eleven har abonnemang hos?
Utbildningskorten är unika för eleven så denna information är det bara eleven som har. Så vill man veta vilken skolan eleven har abonnemang hos får man fråga eleven.

Hur löser man en period till de elever som är under 18 år?
Avtal kan inte ingås med den som är under 18 år. Detta måste därför lösas med vårdnadshavaren. Exakt hur det kommer att se ut återkommer vi till.

Vad är det för olika tider som gäller för perioder?
Se under fliken "Exempel på priser". 

Vad gäller om man inte klarar av teoriprovet under sin period?
När man som körkortstagare köper appen Körkortsboken följer det med en teorigaranti som innebär att ens period förlängs med två kostnadsfria månader om man inte klarar Trafikverkets teoriprov. Garanti gäller under förutsättning att följande krav uppfylls:

 • Körkortstagaren måste ha köpt Körkortsboken av STR Service AB, eller av en Trafikskola som är medlem i STR.
 • Körkortstagaren måste ha använt det rekommenderade arbetssättet i Körkortsboken.
 • Körkortstagaren måste ha gjort teoriprovet på samma språk som hen valt i Körkortsboken.
 • Körkortstagaren måste ha gjort teoriprovet senast 30 dagar efter att din period har gått ut.
 • Körkortstagaren måste skicka STR Service en skriftlig bekräftelse inom fem dagar efter att hen tagit provet, som visar att teoriprovet inte var godkänt (bild på arket med resultatet av teoriprovet hos Trafikverket) 

Vad händer om man inte hunnit fylla 18 år när perioden man köpt i samband med introduktionsutbildningen går ut?
Perioden för köp av Körkortsboken vid introduktionsutbildning kommer alltid att gälla minst en månad över 18-årsdagen. 

OBS! Pris och provision till trafikutbildaren kan komma att justeras beroende på konkurrenssituation. Likaså olika längder för perioder. Perioden löper inte vidare utan att man aktivt förnyar den, utan det är avgränsade perioder med olika längd. 

Pris och provision Körkortsboken Bil
Tid Pris (kr) ink 25% moms Provision för STR-medlem ink moms  Total provision ink moms
Månad 349 40 - 60 % 139,60 - 209,40
Kvartal 798 40 - 60 %
(106,40 - 159,60 / månad)
319,20 - 478,80
Halvår 1 150 40 - 60 %
(76,66 - 115,00 / månad)
460,00 - 690,00
Helår 1 400 40 - 60 %
(46,67 - 70,00 / månad)
560,00 - 840,00
2 år* 1 600 40 - 60 % 640,00 - 960,00

*Gäller endast medlemsföretags försäljning vid introduktionsutbildning. Provisionen utbetalas månadsvis.

Pris och provision Körkortsboken Moped
Tid Pris (kr) ink 25% moms Provision för STR-medlem ink moms  Total provision ink moms
Månad 349 40 % 139,60 
Kvartal* 798 40  %
(106,40 / månad)
319,20
Halvår* 1 150 40 %
(76,66/ månad)
460,00
Helår* 1 400 40  %
(46,67 / månad)
560,00

* Gäller endast medlemsföretags försäljning i samband med utbildning. Provision utbetalas direkt i samband med försäljning.

Pris och provision Körkortsboken MC och BE
Tid Pris (kr) ink 25% moms Provision för STR-medlem ink moms  Total provision ink moms
Månad 349 40 % 139,60
Kvartal 798 40 %
(106,40/ månad)
319,20
Halvår 1 150 40 %
(76,66/ månad)
460,00
Helår 1 400 40 %
(46,67/ månad)
560,00

 

Hur tänker man kring just introduktionsutbildning och provision?
Introduktionsutbildningen är en riktigt bra möjlighet för STR-medlemmen att redan tidigt knyta till sig den blivande körkortstagaren till både sin trafikskola och till STR:s nya digitala material appen Körkortsboken.

Vid Introduktionsutbildningen marknadsförs STR:s material och möjligheten att teckna en period som är giltigt i två år (eller med viss marginal efter 18-årsdagen) till samma kostnad som för 12 månader. Den blivande körkortseleven laddar ner materialet och tecknar perioden samt kopplar den till aktuell trafikskola. Medlemsföretaget får provisionen utbetald månadsvis.

Detta erbjudande finns enbart via STR:s medlemsföretag och i samband med Introduktionsutbildningen.

Hur priset satts?
Utifrån materialets kvalitet så anser vi att priset är motiverat i nuläget. Materialet i Körkortsboken är heltäckande, validerat och täcker in alla målen på ett sätt som inga konkurrenter gör. Det finns också ett extra stort värde för eleven att materialet är det som utbildarna använder och kan följa deras utveckling i. I vår marknadsföring kommer vi göra allt vi kan för att få körkortstagarna att förstå skillnaderna mellan vårt material och konkurrerande material. Men vi behöver ha ett konkurrenskraftigt pris, så självklart följer vi marknaden noga kopplat till värde och prissättningen kan komma att justeras.

Vilken blir momsen?
Momsen på material och provision är 25%. Anledningen till denna momssats beror på att Skatteverket klassificerar det som digitalt material.

Hur ska jag kunna ge besked till kunden om vad det kostar?
Här fyller du som professionell utbildare en mycket viktig funktion att råda eleven till “rätt” val av period för materialet, precis som du råder om antalet körlektioner. 

Till dig som utbildar på AM
När en elev går in i shop.korkort.nu finns enbart mopedmaterialet för en månad att köpa. Men du som trafikskola kan ge dem längre perioder, 3, 6 eller 12 månader. Dessa ligger som artiklar i Optima och du måste lägga in dem i dina AM-kurser. När eleven då har registrerat sig/ köpt en kurs så skickas länken till din rekommendation med automatik till eleven på sms eller e-post.

Fler frågor och svar
Läs svaren genom att klicka på +-tecknen

Appen Körkortsboken är den nya plattform där elevens teorimaterial kommer finnas efter övergången till Optima. Bakom utvecklingen av materialet står en lång rad experter i pedagogik, UX och självklart trafiklärare och Körkortstagare. Utbildningsplattformen kan nås både via en app (iPhone/Android) och genom en webbläsare.

Du hittar samlad information om Körkortsboken här >>

Ibland cirkulerar det felaktig info och missförstånd, ibland handlar det om att vi varit otydliga. Nedan har vi sammanställt några av förändringarna och förtydliganden kopplat till affärsmodellen och Optima.

Kan man sälja konkurrerande material när man har Optima?
Ja, det finns två olika alternativ vad gäller avtal beroende på om du vill ha helhetslösningen med provision och möjlighet att koppla samman eleven med din skola - eller om du enbart vill ha Optima som ditt affärssystem. Läs mer under fliken "Olika avtalsformer".

Provisionen höjs om du säljer mer
Vi inför en provisionstrappa. Ju fler av dina registrerade B-elever som använder STR:s digitala material – desto högre provision. Storleken på skolan har ingen betydelse utan det är procentuellt i förhållande till antalet registrerade B-behörigheter som provisionstrappan beräknas på. Som högst kan du som medlem få runt 60 procent. Lägstanivån för medlemmar är 40 procent. Vi återkommer med detaljer kring provisionstrappan.

Tiden för lansering/migrering
Inledningsvis i april-maj migreras enbart pilotskolor. Övriga migreras med början så snart som möjligt därefter och fram tills vi stänger aSTRa WEB någon gång under oktober-november 2023.

Automatisk koppling till elev
Vi kommer att automatisera kopplingen mellan trafikskola och elev när ni skriver in/registrerar eleven i Optima och behörigheterna matchar. Du som utbildare får per automatik din provision i samband med avläsning. Du kommer därmed inte behöva övertyga eleven om att koppla ihop sig med din trafikskola utan det sker per automatik.

Lätt att förmedla appen Körkortsboken i perioder
Som utbildare kan du fortfarande ge kunden en känsla av en helhet framöver, det som skiljer sig åt är betalningsmodellen på appen Körkortsboken. Du kommer enkelt kunna se till att körkortstagaren tecknar sig för köpet via en länk eller QR-kod. Stöd kring detta kommer.

Kommer perioden att fortsätta löpa automatiskt?
Nej, en köpt period löper inte vidare utan att man aktivt förnyar det, utan det är avgränsade perioder med olika längd.

Förtydligad prislista för Optima
För dig som aSTRa WEB-kund blir det samma pris för Optima. Inte dyrare! Behörighetskostnaden för risk- och introduktionsutbildning gäller inte dig som har trafikskoletillstånd. Optimas licenspris är per skola/filial. Det handlar inte om enheter som t ex läsplatta, dator etc.

Elevens progression
I Körkortsboken får man tillgång till detta via elevkortet i Optima.

Lärares tillgång till material
Lärare kommer kostnadsfritt få tillgång till utbildningsmaterialet.

Löpande stöd och utbildning
Vi har hållit ett stort antal kostnadsfria webbinarier, både digitalt och på plats runt om i landet för både Optima och försäljningsmodellen. En del kan du se i efterhand här.  Du och medarbetare/kollegor på skolan kommer också erbjudas kostnadsfri utbildning och ett omfattande stöd när ni ska in i Optima.

Perioden för köp av Körkortsboken vid introduktionsutbildning
Den kommer alltid att gälla minst en månad över 18-årsdagen.

Finns det en teorigaranti?
När man som körkortstagare köper appen Körkortsboken följer det med en teorigaranti som innebär att ens period förlängs med två kostnadsfria månader om man inte klarar Trafikverkets teoriprov. Garanti gäller under förutsättning att ett antal krav uppfylls. Du hittar dessa kraven i köpvillkoren för Körkortsboken som finns på följande sida (klicka på länken): https://shop.korkort.nu/villkor-korkortsboken

Momsen
Momsen på material och provision är 25%.

Böcker
De kommer att fortsätta säljas.

Fortsätt som vanligt tills migrering
Du som trafikskola fortsätter precis som idag i aSTRa WEB tills du är migrerad till Optima. Eleven kan välja att vara kvar i ”gamla” Elevcentralen eller flytta över utan extra kostnad.

Tilläggstjänster
Dessa tjänster som trafikskolan tillhandahåller säljer du via Nya Elevcentralen i Optima.

Smidig övergång - inget knappande
När du går över från aSTRa WEB till Optima kommer du att få stöttning hela vägen i processen att byta system. Vi kommer även att ha möjlighet att flytta över stora delar av er data så att ni inte behöver registrera om allt i det nya systemet. Som exempel kan nämnas aktiva elever, elevsaldon, resurser, lärare, utbildningar, artiklar, bokningar etcetera. En del data som inte går att migrera kommer att föras över i dokumentform och kopplas till elev.

Eget material
Att lägga in och sälja eget kompletterande material kommer fortfarande vara möjligt via Nya Elevcentralen i Optima.

Olika avtalslösningar i Optima öppnar upp möjligheter - vilket passar dig?

Till skillnad mot i aSTRa WEB kan vi i Optima dela upp utbildning och affärssystem och därmed också ha olika avtal beroende på vilket alternativ man väljer.

De två olika alternativen innebär att du antingen kan välja att jobba med Optima som helhetslösning där du har affärssystem samt förmedlar det digitala utbildningsmaterialet i nya appen Körkortsboken. Eller så kan du välja att enbart arbeta i affärssystemet.

Läs mer om vad de olika alternativen innebär här>>

 

Det finns flera skäl till att denna förändring görs.

 • Marknaden och konkurrensen har förändrats. Försäljningen av STR:s digitala utbildningsmaterial minskar. Körkortstagaren nås idag på helt andra plattformar och det krävs ett starkt varumärke och en helt annan marknadsföring för att nå fram. Syftet med den nya försäljningsmodellen är att med ett riktigt kvalitativt material hitta ett sätt att möta den konkurrens som finns på marknaden, nå betydligt fler körkortstagare än vad STR gör idag och leda dessa till STR:s material och utbildare som jobbar i det och är anslutna till Optima. Att fortsätta med samma affärsmodell när STR säljer allt mindre material är inte en långsiktig och ansvarsfull lösning varken mot förbund eller medlemmar. STR ser förändringen som en viktig och nödvändig åtgärd för att modernisera, arbeta hållbart och anpassa oss efter marknaden idag. Stärker vi Körkortsbokens och därigenom STR:s varumärke – så stärker vi också STR-trafikutbildarens varumärke menar vi.
 • Vi behöver följa den skärpta konsumentköplagen. Det ligger numera ett helt annat ansvar på den som säljer digitala produkter. Vårt tidigare försök med riktlinjer för återförsäljare hur materialet får säljas, namnges och kosta fick för liten effekt. Det innebär att STR:s material fortfarande i stor omfattning säljs under felaktigt namn och prissättning, i strid mot konsumentlagstiftningen. Vi vill göra rätt och följa lagen. Genom att STR Service AB tar över all försäljning kan vi ta fullt ansvar för vår produkt och säkra upp att vi följer lagen på ett helt annat sätt än tidigare.  
 • Alla körkortstagare ska ha tillgång till ett utbildningsmaterial av hög kvalitet. Det ska vara enklare för körkortstagaren att få tag i STR:s material. Vi ser vilken skillnad utbildningsmaterialet gör på om körkortstagaren klarar teoriprovet eller inte. Som det är nu är STR:s digitala material för svårt att få tag på, med följden att körkortstagaren kanske köper ett annat, mer lättillgängligt, material i stället. Genom att erbjuda körkortstagaren fler sätt att köpa appen Körkortsboken tror vi att vi når fler – som vi i vår tur kan driva vidare mot STR-anslutna trafikskolor.

Vem har fattat beslut om den nya försäljningsmodellen?
Beslutet har fattats av bolagsstyrelsen. VD för STR Service-koncernen, Håkan Björklund, är ansvarig för att verkställa beslutet.

Förändringen innebär att körkortstagaren från våren 2023, när Optima lanseras, kommer att kunna köpa Körkortsboken i olika långa perioder via STR Service nya app eller webbsida. Antingen gör körkortstagaren det själv redan innan, eller så förmedlas materialet i samband med inskrivning/registrering på en trafikskola.

Trafikutbildaren som använder Optima och Körkortsboken kommer att kunna få provision så länge eleven är inskriven/registrerad på aktuell skola. Ihopkopplingen sker per automatik när trafikutbildaren skriver in/registrerar eleven i Optima och så länge behörigheterna matchar. T ex Körkortsboken Bil/Behörighet B 

Trafikutbildaren kan fortfarande sälja en paketering vad gäller utbildningsdelen, men förmedlar olika perioder appen Körkortsboken som säljs av STR Service AB. Utbildaren får i sin tur provision på den förmedlade perioden varje månad eleven är kopplad, med matchade behörighet, till den aktuella trafikskolan.

Ska STR jobba mer mot privatister?
Syftet med ökad marknadsföring och sälja direkt till körkortstagare handlar om att vi vill försöka leda samtliga körkortstagare redan tidigt till STR:s digitala material och då i förlängningen till de STR-anslutna Optimaanvändare som arbetar i materialet. Idag skaffar många körkortstagare andra appar med annat material som inte leder vidare eleverna in till specifika STR-skolor.

Vad tror ni händer om eleven köper materialet direkt via STR Service kanaler? Finns inte risken att privata prov ökar än mer?
En av anledningarna till den nya försäljningsmodellen är just den stora andelen privata prov – med dåliga resultat som följd. I materialet/marknadsföringen kommer vi att leda körkortstagaren vidare till de STR-anslutna Optimaanvändare som jobbar i det nya digitala materialet. Så vi tror tvärtom på sikt att den nya försäljningsmodellen kommer att slussa in fler elever till de utbildare som jobbar i materialet Det är t ex ett utmärkt tillfälle att sälja in materialet i samband med introduktionsutbildning och knyta dem till skolan tidigt. Stöd kring just introduktionsutbildningen håller på att tas fram.

Om man som utbildare säljer det nya digitala materialet, kan vi då fortfarande komplettera med eget material typ “Trafikskolans tips” och ha det som merförsäljning?
Absolut! Vi uppmuntrar dig som utbildare att komplettera STR:s digitala material med eget material.

Om jag använder aSTRa/Optima - kan jag då sälja konkurrerande material?
Så länge du är kund i aSTRa gäller konkurrensklausulen 12.3.
”Kund förbinder sig att inte, vare sig direkt eller indirekt i egenskap av ägare, delägare, styrelseledamot, rådgivare, anställd eller uppdragstagare eller i annan egenskap bedriva eller på annat sätt främja verksamhet som konkurrerar med aSTRa WEB.”

När det gäller Optima finns det två olika avtalslösningar som öppnar upp olika möjligheter. Detta är beroende på om du vill vara agent och förmedla Körkortsboken mot provision, eller enbart ha Optima som affärssystem. Läs om de olika avtalen här >>

Vad gäller för utbildningar med krav på lärarledd utbildning, t ex AM?
Oavsett obligatorisk utbildning/övrig utbildning, så bör materialet och rekommenderad period säljas in tillsammans med utbildningen. Du som utbildare visar eleven var det köps och kan förslagsvis se till att det görs i samband med besöket på skolan, eller via information/länkar i e-handeln. Vi kommer att titta på hur det kan se ut i detalj och återkommer med stöd kring detta.

När det gäller AM kan eleven koppla sig till olika skolor ändå? Att de t ex köper materialet hos en utbildare men går teorikursen hos någon annan?
Varje period kan bara vara kopplat till en utbildare i taget, men eleven kan välja att starta sin period hos en utbildare och sen flytta det till annan utbildare. Provisionen betalas ut månadsvis och då till den utbildare som eleven har sin period kopplat till.

Eleven har mest att vinna på att ha sin period kopplat till den utbildare där själva AM-utbildningen sker, för då kopplas materialet ihop med utbildningen så att både elev och utbildare kan följa progressionen.

Det är och har alltid varit krav från Transportstyrelsen att komplett AM-utbildning (minimum 12 timmar) sker hos en o samma tillståndshavare. AM-elev kan inte välja att göra del av utbildningen hos annan tillståndshavare. Om elev byter så är kravet att det genomförs komplett utbildning hos nya tillståndshavaren.

Till dig som utbildar på AM
När en elev går in i shop.korkort.nu finns enbart mopedmaterialet för en månad att köpa. Men du som trafikskola kan ge dem längre perioder, 3, 6 eller 12 månader. Dessa ligger som artiklar i Optima och du måste lägga in dem i dina AM-kurser. När eleven då har registrerat sig/ köpt en kurs så skickas länken till din rekommendation med automatik till eleven på sms eller e-post.

 • Du som utbildare som använder Optima slipper fakturor för materialet och får i stället provision på abonnemanget så länge elevens abonnemang är kopplat med din trafikskola/verksamhet. Detta gäller oavsett om körkortstagaren köpt STR:s nya digitala material innan eller efter den kommer till din trafikskola.  
 • Eftersom utbildningsmaterialet bara säljs via STR Service kanaler tar vi fullt ansvar för innehåll, teknik, funktion och support. Du som trafikutbildare kan ha fokus på utbildning istället för t ex glömda lösenord med mera. Vi säkrar på detta sätt också upp att vi följer den nya skärpta Konsumentköplagen.  
 • STR Service kommer intensivt marknadsföra materialet mot körkortstagare, ha riktade kampanjer och erbjudanden och i samband med det styra in körkortstagarna till medlemsföretag som använder Optima och STR:s nya digitala material.   
 • Trafikskolans tjänster kopplas på i Optima vid inskrivning på trafikskolan. Körkortstagaren kan även sedan enkelt ta med materialet till annan trafikutbildare om det blir aktuellt.
 • Se våra inspelade webbinarier. Till webbinarierna >>
 • Kontakta oss via STR Hjälpcenter. Då ser de till att ditt ärende hamnar hos rätt person som återkommer. Till STR Hjälpcenter >>
 • Vi kommer dessutom löpande informera i STR:s olika medlemskanaler, bland annat nyhetsbrevsutskicket vi gör till medlemmar och på STR.se. Får du inte nyhetsbrevet eller behöver du en påminnelse om våra kanaler? Läs mer här >>

Mer information
Länkar och kontaktvägar

Vi kommer löpande informera i STR:s olika medlemskanaler, bland annat nyhetsbrevsutskicket vi gör till medlemmar och på STR.se. Får du inte nyhetsbrevet eller behöver du en påminnelse om våra kanaler?

Läs mer här >>

Vill du kontakta oss?
Gå till STR Hjälpcenter
Nyfiken på Optima?
Gå till Optima-webbplatsen