2020-07-06 Transportstyrelsen/Trafikverket

96 personer omkom i vägtrafiken under första halvåret 2020

Under januari-juni 2020 har 96 personer omkommit i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 3 juli 2020. Det är 12 färre omkomna jämfört med motsvarande period 2019, skriver man i ett pressmeddelande.

14 av de omkomna var yngre än 20 år och 16 var 75 år eller äldre. 57 av de omkomna personerna hade färdats i bil och 17 på motorcykel, 6 var cyklister och 8 var gående. 31 bilister omkom i singelolyckor och 22 i mötesolyckor. 10 av de omkomna motorcyklisterna hade kolliderat med ett motorfordon liksom 4 av de omkomna cyklisterna.

Medelantalet omkomna under första halvåret de föregående fem åren 2015-2019, var 115 personer vilket innebär att antalet omkomna under januari-juni 2020 är 17 procent lägre jämfört med den tidigare femårsperioden.

- Det är första gången vi har under 100 omkomna under första halvåret. Varje dödsolycka är en stor tragedi, men utvecklingen går i rätt riktning mot etappmålet om högst 220 omkomna i vägtrafiken i år. Dock skiljer sig utvecklingen mellan olika trafikantgrupper. Minskningen de senaste åren har varit störst bland bilister, men utvecklingen har inte varit lika positiv för oskyddade trafikanter, säger Khabat Amin, statistiker på Transportstyrelsen.

Under sommaren när fler trafikantgrupper än vanligt ska samsas på vägarna är det därför extra viktigt att vara uppmärksam i trafiken och följa gällande rekommendationer för att förhindra smittspridning av covid-19.

Tips för en säker bilresa i sommar
  • Håll hastigheten.
  • Planera din resa och håll koll på eventuella trafikhinder genom Trafikverkets webbplats.
  • Stressa inte. Håll avstånd till fordonet framför och gör inga onödiga omkörningar
  • Kör nykter och drogfri i trafiken. Alkohol och andra droger påverkar uppmärksamheten i trafiken. Förutom att du riskerar ditt och andras liv, riskerar du också böter, fängelse och återkallat körkort.
  • Sluta rattsurfa. Enligt lag är det förbjudet att använda kommunikationsutrustning på ett sätt som gör dig ouppmärksam i trafiken.