2020-03-30

Än så länge fortsätter undervisningen ungefär som vanligt

I coronavirusets tid är ingenting sig likt. Men på de trafikskolor som Mitt i Trafiken varit i kontakt med fortsätter undervisningen ändå ungefär som vanligt.

– Jag reflekterar över hur bra det är att vi redan har ett stabilt sätt att kommunicera på med våra kunder, säger Johanna Edelönn på Kör Eco Trafikskola i Linköping.

Skolan använder sig mycket av Instagram i sin kommunikation med eleverna.

– Där kan de läsa om allt, om vilka åtgärder vi vidtar och varför. Kunderna ska kunna känna sig trygga med att vi redan har ett tänk i den här situationen och att vi finns här för dem och vi gör allt för att kunna fortsätta att hjälpa dem med deras utbildning.

Konkret har vissa rutiner anpassats, till exempel dem som gäller för blåskontroller.

– För utbildarens del kan det kännas nervöst att handskas med alla använda blåsrör, så vi har tagit beslut om att inte göra detta med alla elever inför varje lektion.

Erbjuder grupplektioner i bil

Varje elev uppmanas också att tvätta händerna innan han eller hon går ut i bilen och efter lektionen torkar läraren av bilens ytor med desinfektionsmedel.

– Och så är vi alla extremt noga med vår egen handhygien så klart, fortsätter Johanna Edelönn.

Kör Eco hör till de trafikskolor som erbjuder grupplektioner i bil.

– Vi har fortfarande grupplektioner, även om vi har minskat antalet. Och eleverna bokar fortfarande in sig på dem.

koreco2_1200x400.jpg
Skolan har haft en del avbokningar, men inte jättemånga. Nya elever skriver också in sig och bokar kurser. Undervisningen har hittills faktiskt fortsatt som vanligt.

– På teorilektionerna har vi minskat antalet platser så att eleverna kan sitta mera luftigt. Vi har rätt stora lokaler så för oss fungerar det bra, och eleverna kan röra sig fritt. För tillfället avvaktar vi med distansundervisning, men vi har med detta i planeringen om det skulle bli aktuellt. 

Brist på provtider stort problem

På Anderzons Trafikskola i Östersund bedrivs också verksamheten ungefär som vanligt.

– En del elever har ställt in sina lektioner, men det beror mestadels på att Trafikverket har bromsat provverksamheten och på att gymnasieskolorna är stängda, vilket gör att många vistas på hemorten, långt från Östersund, säger Eleonor Östman, skolans receptionist.

Det stora problemet just nu är bristen på provtider.

All ny bokning av både körprov och teoriprov för behörigheterna AM, A, B, BE och traktor är stängd i hela landet fram till den 4 maj.

– Allt skjuts därmed fram mot högsäsongen.

På Anderzons Trafikskola tycker man att Trafikverket i större utsträckning borde ha verkat för lokala lösningar.

– Nu drabbas i stället alla av att myndigheten inte vill ha ut Stockholmseleverna i landet, fortsätter Eleonor Östman. Vi vågar inte ens tänka på hur vi ska göra med alla moped- och mc-elever som redan påbörjat sina utbildningar. 

Teoriutbildningen har hittills fungerat som vanligt på Anderzons Trafikskola.

– Vi finns i den vanliga lokalen men släpper färre platser till våra kurser, städar noga, delar ut handservetter, skickar ut till bokade kunder vilka restriktioner som gäller, och så vidare.

"Några kunder har hoppat av våra lektioner"

Jan Stålhult och Karin Adolfsson på Krylbo Trafikskola i Dalarna tycker inte heller att de ännu drabbats särskilt hårt av corononavirusets följder.

– I stort sett jobbar vi på som vanligt men har minskat ner antalet deltagare vid introduktionsutbildningen. Vi tvättar händerna före lektioner, både lärare och elev, och rengör bilar och lokaler ofta.

Precis som på Anderzons Trafikskola i Östersund menar man på Krylbo Trafikskola att det som påverkat dem mest är att Trafikverket minskat möjligheten till kunskapsprov och körprov, samt att Trafikverket erbjuder privata körprov med Trafikverkets bil i närtid.

– Några kunder har hoppat av våra lektioner och bokade prov och bokar i stället ett tidigare prov privat med Trafikverkets bil. Men det kommer också nya kunder till oss.

Teoriundervisningen sköts ännu som vanligt i trafikskolans lokaler, men med så stort avstånd som möjligt mellan deltagarna.

– Vi funderar på distansutbildning om det blir nödvändigt, men föredrar traditionell undervisning och hoppas att det kan fortsätta, men med färre antal elever vid varje utbildning.

Lär mer om hur Coronaviruset påverkar din körkortsutbildning>>