2020-08-07

Beslut för säkrare och mer miljövänlig lastbilsdesign

Regeringen har beslutat om en ändring i trafikförordningen för att möjliggöra att lastbilar med rundare nos, så kallad aerodynamiskt utformad förarhytt, kan framföras på vägarna i Sverige. Beslutet följer på ett tidigare beslut i Europaparlamentet och Europeiska unionens råd om säkrare och mer miljövänlig design på lastbilar.

– Med den här generationens förarhytter skapas en säkrare miljö på vägarna, men också en bättre arbetsmiljö för förarna. För att lyckas nå våra ambitiösa klimatmål är också energieffektiviseringen som designförändringen innebär viktig. Det är helt enkelt goda nyheter för både chaufförer, miljö och trafikanter, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande.

Genom ändringen i trafikförordningen tillåts extra längd för de aerodynamiskt utformade förarhytterna utan att lastutrymmet blir mindre. Den längre nosen på förarhytten minskar förarnas döda vinkel, vilket gör att andra trafikanter blir mer synliga för förarna. Det minskade luftmotståndet förväntas också minska bränsleförbrukningen med upp till 10 %, vilket leder till minskad klimatpåverkan.

Beslutet innebär att trafikförordningen kompletteras med en bestämmelse som tillåter att längre fordon och fordonståg får framföras på andra vägar än enskilda om de har en aerodynamiskt utformad förarhytt. Bakgrunden är att Europaparlamentet och rådet har beslutat om ändring i mått och vikt-direktivet.

Förordningen träder i kraft den 1 september 2020.