2024-06-18 Lagar/regler Trafiksäkerhet

Bättre förutsättningar i förändrad AM-utbildning

STR har svarat på en remiss om förslag på ändrad AM-utbildning som Transportstyrelsen lämnat. De förslagna föreskriftsförändringarna är mycket efterfrågade av trafikutbildningsbranschen och är nödvändigt för att bland annat vända olyckstrenden menar STR. 

STR välkomnar de förslagna föreskriftsförändringarna vilka är ett tydligt steg i rätt riktning och att de är nödvändiga mot bakgrund av den allvarliga trafiksäkerhetsutvecklingen kring denna behörighet. STR stöttar fullt ut inriktningen att fokus mer ska läggas på utbildning som ger möjlighet till reflektion. God utbildning lägger grunden till trafiksäkra förare. Även krav på skyddsutrustning välkomnas.

AM-utbildningen är kort men är viktig i och med att den görs i en tid då målgruppen är formbar och dessutom som mest riskbenägen. Det är angeläget att samhället skyddar målgruppen bättre än vad som sker idag. AM-utbildning bör i någon mån kompensera för den generellt minskade trafikutbildningen i skolan.

  - I och med att AM är första körkortet för många förare, och kan prägla synen på trafiksäkerhet och risktagande under det fortsatta livet som fordonsförare, är det extra viktigt att körkortstagarna får bra utbildning, säger Jimmy Ceihagen, sakkunnig på STR.

  - Vi ser positivt på förslaget, det innehåller många bra inslag. Det är bra att utbildningstiden utökas. I och med att tiden utökats ges möjlighet för reflektion och repetition, som är så viktig för att skapa väl fungerande och säkra förare. säger Maria Stenman, förbundsordförande STR.

En annan viktig del i förslaget är att det anges en minimitid för körning i trafikmiljö. Att rapportering föreslås ske när eleven ”uppnått kursplanens mål” och inte bara ”genomfört” som det är nu, är steg i rätt riktning.

Men det finns också punkter som STR har invändningar mot. De viktigaste invändningarna är:

  1. För att den föreslagna förändringen ska göra skillnad krävs ett lärarlyft. Det saknas idag i förslaget ökade krav på AM-lärare.
  2. För att skapa en fungerande helhet och få full effekt, krävs att även föräldrarna involveras i processen och ges ökad kunskap om risker så att de kan bli ett stöd till sina barn. Detta saknas helt i förslaget.
  3. Reglering av fjärrundervisning är bra, men inte delad grupp. Med delad grupp missas en viktig möjlighet till attitydpåverkan. STR menar att elevgrupper med 16 elever kan vara intakta även vid fjärrundervisning.

Förslaget reglerar varken ökade krav på myndigheterna eller krav på utbildarna. Det är en svaghet att utbildningsprocessen regleras bara genom innehållet i utbildningen.

  - Vi hade önskat att de föreslagna förändringarna ser till att utbildning görs på det fordonsslag körkortstagaren kommer att köra. Men som det ser ut nu, får du även i framtiden köra a-traktor även om du gått en utbildning på bara tvåhjuligt fordon. Det är något vi jobbar vidare med tillsammans med myndigheterna, säger Maria Stenman, förbundsordförande STR.

Läs remissvaret här >>