2023-05-17 Övrigt

Benny Gunnarsson avsäger sig sina styrelseuppdrag inom STR och STR Servicekoncernen

Benny Gunnarsson avsäger sig sina uppdrag som förbundsordförande i STR och ordförande i STR Service AB:s bolagsstyrelse. Anledningen är personliga skäl och förändringen träder i kraft direkt. Maria Stenman går in som tillförordnad ordförande och Jeanette Jedbäck Hindenburg som vice ordförande.

- Det är olyckligt och beklagligt att Benny Gunnarsson lämnar sina uppdrag, men vi önskar honom allt gott. Fokus nu är att skapa stabilitet och lugn i en turbulent tid. Jag kommer att jobba för att du som medlem ska känna att vi finns här för dig, säger Maria Stenman, tf ordförande i förbundsstyrelsen.

Det har funnits en splittring bland ledamöterna i förbundsstyrelsen när det gäller den nya försäljningsmodellen. Man betonar att man jobbar för att gemensamt hitta vägar som ska gynna dig som medlem. Tf ordförande Maria Stenman och Jeanette Jedbäck Hindenburg, som valdes till vice ordförande på ett styrelsemöte på tisdagen, kommer i sina roller att jobba tätt tillsammans och dela på arbetsuppgifterna. De kommer att jobba aktivt för att få bort splittringen som uppstått.

- Jag tar min nya roll i förbundet på största allvar och kommer göra allt i min makt för att STR ska gå stärkt ur denna överraskande utveckling. Jag kommer att avlasta Maria som tillförordnad ordförande med ansvar främst för politisk påverkan och medlemskontakter. Mitt första mål kommer att vara att skapa den tilltro bland medlemmar som behövs för att vi ska kunna visa myndigheter att vi är en stark part att lita på i det påbörjade regeringsuppdraget kring översynen av förarutbildningen.

Även Lars Anderzon, ledamot i förbundsstyrelsen, väljer att avgå och ersätts av Helen Lindh.

Lösningen gäller fram till det planerade extra fullmäktigemötet den 8 september.

Detta är STR:s förbundsstyrelse

Maria Stenman (tf förbundsordförande), Jeanette Jedbäck Hindenburg, (vice ordförande), Peter Edman (ledamot), Helen Melchersson (ledamot), Mikael Sjöström (ledamot), Sofia Samuelsson (ledamot), Helen Lindh (ledamot).

förbundsstyrelse 600x250.jpg