2020-03-20 Pressmeddelande

Coronaviruset: Förarprov vidtar åtgärder

För att skydda kunder och medarbetare drar Förarprov ner på verksamheten för att minska smittspridningen. Från den 23 mars erbjuds färre körkortsprov. Det gäller främst i stockholmsregionen.

Yrkesprov och prov för kunder som har godkänt teoriprov eller körprov prioriteras i hela landet.

 
Åtgärderna innebär:
 • Under perioden ställs teoriprov in som är bokade 23 mars–30 april på Stockholmskontoret och som inte tillhör de prioriterade provtyperna.
 • All ny bokning för teoriprov för behörigheterna AM, A, B, BE och traktor stängs i hela landet fram till 4 maj. Anledningen är att det finns risk att kunder som förlorar sin bokning söker sig till andra orter, vilket skulle bidra till ökat resande och på så vis motverka de åtgärder för tagits för minskad smittspridning.
 • Vi glesar även ut i våra provgrupper i hela landet vilket innebär färre kunder i varje teorigrupp.
 • Vi uppmanar också alla kunder som har ett bokat prov att bidra till minskad smittspridning och vidta försiktighet genom att boka av sitt prov om man har sjukdomssymptom.
 
Prioriterade prov

Verksamheten fortsätter, men i begränsad omfattning. För att upprätthålla den verksamhet som är samhällskritisk prioriterar vi vissa provtyper. Prioriterade prov är:

 • Yrkesprov (kunskapsprov och körprov)
 • C– och D–prov i alla varianter
 • Taxiprov
 • YKB-prov
 • ADR-prov
 • Certifieringsprov
 • Lokförarprov
 • Teoriprov för kunder med godkänt körprov
 • Körprov för kunder med godkänt teoriprovpro

- Det är viktigt att vi alla i samhället hjälps åt med att minska risken för smittspridning av coronaviruset. För att skydda våra kunder och medarbetare bidrar vi genom att minska ner på vår verksamhet under en tid men ändå kunna fortsätta att leverera viktiga samhällstjänster, säger Kristina Hagberg, chef Trafikverket Förarprov.