2021-12-01

Detta gäller för handledarskap vid privat övningskörning från 1/12

Från den 1 december 2021 skärps reglerna för handledarskap vid privat övningskörning. Från det datumet kan man vara godkänd som handledare för max fem elever samtidigt. Detta till skillnad mot tidigare då man kunde vara godkänd för upp till 15 elever samtidigt.

Detta gäller från den 1 december 2021:

  • Du får vara godkänd som handledare för max fem elever samtidigt.
  • Den som har fått godkänt för fler än fem elever sedan tidigare kommer däremot att få behålla sina beviljade godkännanden så länge de är giltiga.
  • Handledarskap beviljade från den 1 februari 2012 är giltiga i fem år oavsett om eleven tagit körkortet eller inte. Skulle handledaren få sitt körkort återkallat upphör dock handledarskapet omedelbart.
  • De nya bestämmelserna innebär att den som redan har handledartillstånd för fem eller fler elever därför behöver vänta tills något av de första utgått innan de kan få tillstånd för nya elever. Vid nya ansökningar får det sammanlagda antalet elever man beviljats handledarskap för inte överstiga fem stycken.
  • Handledarskap beviljade före 1 februari 2012 gäller däremot tills vidare och räknas in i det sammanlagda antalet som max får vara fem stycken. OBS! För att dessa tidigare handledarskap ska upphöra måste den person som står som handledare begära detta via Transportstyrelsens kundtjänst.
  • För att få veta vem du beviljats som handledare för så kontakta Transportstyrelsen och uppge ditt personnummer.

Läs mer på Transportstyrelsens webbsida >>