2020-03-25 Utbildningar/möten

Digitala möten - Varför och hur gör jag?

Det finns många fördelar med digitala möten och när vi i nuläget ställs inför det faktum att det fysiska mötet inte alltid är ett alternativ är det dags att komma igång! Är du inte riktigt övertygad? Här nedan följer några av fördelarna med digitala möten.

Ökad flexibilitet och kortare beslutsprocesser
Vi kan mötas även om vi inte är i samma rum. Det innebär att vi kan mötas vid flera tillfällen, även för kortare avstämningar, vilket gör att det ka bli enklare och snabbare att fatta beslut eller att sprida viktig information.

Minskade kostnader
Kostnader för resor och hyra av lokaler försvinner samtidigt som mötena tar mindre tid i anspråk när vi slipper lägga tid på att resa dit.

Bra för miljön
Minskat resande leder till minskat koldioxidutsläpp.

Ökad effektivitet
När vi inte behöver resa för att ses frigörs mer tid som kan läggas på andra, viktigare uppgifter. Exempelvis att utföra de man beslutar i mötet.

Få tips och läs mer om hur våra beteenden förändras via Pykologpartners sida här>>