2018-09-07 EcoDriving/miljö Yrkesförare

Enklare att välja rätt tjänstebil med EU:s nya hårdare utsläppstester

För tjänstebilsförare och trafikskolor är bilens utsläpp och klimatpåverkan en del av miljöpolicyn, och driftskostnaderna en faktor som påverkar lönsamheten. Kritiken har länge varit massiv mot EU:s officiella utsläppsvärden eftersom siffrorna inte motsvarat verkligheten, vilket gjort det svårt för företagare att fatta välgrundade beslut i stora investeringar. Nu råder bot och bättring – efter första september införs nya och mer rättvisande utsläppsvärden.

Med nya labbtester där högre snitthastigheter, kraftigare accelerationer och kortare stopptider står i centrum hoppas EU att uppgifterna kring bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp bättre stämmer med verklig körning. Detta innebär att alla nya bilar som tas i bruk efter första september ska ha genomgått testerna och att bilköparna äntligen får siffror som det går att lita på. Mattias Goldmann, vd för den gröna och liberala tankesmedjan Fores där 2030-sekretariatet ingår och där bland annat STR är partner, välkomnar EU:s åtgärder för att mer sanningsenliga tester. Han håller med om den hårda kritiken mot de gamla siffrorna.

– Jag är glad att de nya äntligen kommer, så vi kan ha mer rättvisande siffror. Det har alltför länge varit alltför uppenbart att testerna varit mer eller mindre manipulerade. Det har skadat trovärdigheten och gjort att man inte riktigt kunnat använda dem.

Exempelvis har biltillverkarna monterat av backspeglar för att minska luftmotståndet och utfört testerna med varm motor i ett varmt garage, vilket gjort att värdena inte varit realistiska, minst av allt i ett nordiskt klimat. Dessutom har räckvidden för elbilar varit så uppenbart orealistisk att ingen tagit dem på allvar.

– Med större realism kan alla göra smartare val, särskilt proffs som fattar rationella beslut och nu får verkliga förbrukningssiffror att stoppa in i sina kalkyler och utsläppsvärden att jämföra med sin miljöpolicy och sina klimatmål. Det gäller inte minst för trafikskolor som har låga marginaler och verkligen vill vara kostnadseffektiva. Nu kan de få en bättre bild av driftskostnader och då blir en elbil rätt ofta det bästa valet, inte bara för klimatet utan också för budgeten.

Sveriges klimatlag och klimatmål anger att transportsektorns klimatpåverkan ska minska med 70 procent till 2030; en fossilfri fordonsflotta. Sju av åtta riksdagspartier står bakom målet.

– Nästan alla är överens om målet men inget parti har en färdplan för att nå det ännu, men både bytet till förnybara drivmedel och el, och skiftet till allt energisnålare bilar är självklara pusselbitar. Då är det viktigt med rättvisa tester.

Nyheten i helhet, klicka här 

Safe & Eco ger nya perspektiv på bilkörning – läs mer om en utbildning som ökar trafiksäkerheten och minskar miljöpåverkan.