2023-03-02 Riksdag och regering

EU-kommissionen öppnar nya möjligheter för A-traktorer

EU-kommissionen presenterade i går ett förslag till nytt körkortsdirektiv som bland annat innehåller nya regler om körkort för vissa bilar som kan köras av ungdomar. I ett pressmeddelande från regeringen summeras en del av innehållet i förslaget.

Kommissionens förslag till nytt körkortsdirektiv innebär bland annat en möjlighet för länderna att tillåta körkortsinnehavare med ett så kallat B1-körkort att köra en personbil med en totalvikt på upp till 2 500 kg och med en begränsad hastighet på 45 km/h. B1-körkortet är tänkt för ungdomar från 16 år upp till maximalt 21 år. För att ta B1-körkort ska det krävas att man genomgår ett förarprov, det vill säga teoriprov och körprov.

Kommissionens förslag blir nu föremål för förhandling mellan medlemsstaterna i rådet. När medlemsstaterna är eniga om hela körkortsdirektivet ska rådet och Europaparlamentet komma överens. Vanligtvis är detta en process som kan pågå under ett antal år.

STR kommer att återkomma kring det nya förslaget när innehållet granskats och analyserats i sin helhet. 

Läs hela pressmeddelandet på Regeringen.se >>

Mer om förslaget på EU-kommissionens hemsida >>