2019-12-20 Övrigt

Får du inte e-post från oss?

Sveriges Trafikutbildares Riksförbund och tillhörande STR Service AB skickar en del e-post. Det medför en risk att våra e-postmeddelanden klassas som skräp, även kallat spam. För att inte våra meddelanden ska klassas som skräp i ditt e-postsystem bör du vitlista oss.

Genom att vitlista e-postmeddelanden från oss ser du till att markera oss som en seriös avsändare. Annars finns risken att våra meddelanden inte kommer fram till dig. För att undvika problem ska den e-postadress vi skickar från sparas i din kontaktlista.

För att se till att du får dina önskade e-postmeddelanden bör du tillämpa nedanstående riktlinjer på ditt e-postprogram eller webbaserade e-posttjänst. Det är framförallt nedanstående e-postadresser du behöver vitlista för att få nödvändig information från oss, men godkänn gärna hela STR.se-domänen om du har möjlighet.

info@str.se
helpdesk@str.se
ekonomi@str.se
support@str.se
kurs@str.se
no-reply@str.se
no-reply6@insurvey.se

Instruktioner för tre vanliga e-postklienter / plattformar

Outlook 365 (Office-paketet):
Gör så här för att lägga till personer i Listan Betrodda avsändare:

• Klicka på Skräppost på fliken Start och klicka sedan på Skräppostalternativ.
• På fliken Betrodda avsändare markerar du rutan Lägg automatiskt till personer som jag skickar e-post till i listan Betrodda avsändare.

Gör så här för att inte ta med kontakter i listan Betrodda avsändare automatiskt:

• Klicka på ikonen E-post och klicka sedan på fliken Start.
• Gå till gruppen Ta bort, klicka på Skräppost och sedan på Skräppostalternativ.
• Avmarkera kryssrutan Lita också på e-post från kontakter på fliken Betrodda avsändare.

Hotmail (Outlook.com):
1. Välj Inställningar högst upp på skärmen.
2. Välj Visa alla Outlook-inställningar längst ner till vänster på sidan.
3. Välj E-post högst upp till vänster på skärmen.
4. Sedan Skräppost.
5. Under Betrodda avsändare och domäner kan du sedan lägga till tidigare nämnda e-postadresser.

Gmail:
Om du använder Google Gmail för e-post kan du se till att rätt e-post levereras till din inkorg genom att antingen spara avsändarens e-postadress till din kontaktlista eller genom att markera önskad e-post som Ej skräppost. Gör så här:

• Öppna det senaste av e-postmeddelandet du vill vitlista.
• Klicka på länken Fler alternativ. Det är på e-postens titelrad, överst till höger, bredvid datumet. (Om du ser Hide Options i stället, har du redan de extra alternativen synliga och kan bara hoppa över det här steget.)
• När de extra alternativen är synliga (strax under ämnesraden), klickar du på länken Lägg till avsändaren i kontaktlistan.

Ett annat alternativ är att du bara skickar ett e-postmeddelande till “Från”-adressen. Då kommer adressen läggas till i din kontaktlista helt automatiskt.

• Öppna det senaste e-postmeddelandet som du vill vitlista.
• Klicka på Svara-länken (den finns troligen längst ner i e-postmeddelandet, till vänster).
• Ett nytt e-postfönster öppnas med en adress förifylld i “Skicka till“-rutan.
• Klicka på Skicka nu (finns i det övre högra hörnet).

Även om e-postmeddelandet du skickar inte går igenom (oavsett anledning) innebär det ovan att adressen läggs till i din kontaktlista – och det är vad som räknas.

Om ett av dina värdefulla e-postmeddelanden har filtrerats i mappen Skräppost, kan du förhindra att det någonsin händer igen för just denna aktuella “Från”-adress:

• Klicka på Spam-länken för att öppna din skräppostmapp.
• Klicka på det felaktigt filtrerade e-postmeddelandet för att öppna det.
• Klicka på Inte Spam/inte skräppost-knappen på toppen av e-postmeddelandet (till höger bredvid Radera permanent).