2021-01-27 Statistik/Rapporter Transportstyrelsen/Trafikverket Coronavirus

Fler genomförda kunskapsprov - trots pandemi

Varje år tar STR del av Trafikverkets statistik som visar på antalet genomförda körprov och kunskapsprov. Efter en sammanställning av 2020 års statistik kan konstateras att det genomfördes fler kunskapsprov under 2020 än under 2019. Med hänsyn tagen till den pandemi som rådde under större delen av året anser STR att resultatet visar på väl utfört arbete av Trafikverket Förarprov.

Antal genomförda körprov B minskade till 80 % jämfört med året innan, men det genomfördes fler kunskapsprov B och glädjande nog förbättrades resultaten, såväl för privatanmälda som de elever som anmälts via företagskod. Andel körprov med automatväxel ökade från 23 % till 26,8 %.

- Det tidigare beskedet om en halvering av kapaciteten för förarprov har tack och lov inte infriats. Det är mycket positivt att Trafikverket till och med har lyckats genomföra fler kunskapsprov trots de utmaningar den rådande pandemin innebär, säger Benny Gunnarsson, STR:s vice förbundsordförande.

När det gäller mc genomfördes färre kunskapsprov under 2020. Resultaten var dock bättre vilket gör att antal godkända personer var nästan lika många som året innan. Antalet körprov för mc ökade något, men med något sämre resultat.

Resultaten för kunskapsprov AM förbättrades. Ungefär lika många prov genomfördes 2020 och 2019, men betydligt fler klarade sig 2020.

- Mycket bra jobbat av Trafikverket som har lyckats hålla igång verksamheten så här bra under det ansträngda året 2020, avslutar Benny Gunnarsson.


Källa: Trafikverket