2021-09-06 Transportstyrelsen/Trafikverket

Förarprov erbjuder fler möjligheter från 1/10

Förarprov informerar om förändringar som träder i kraft den 1 oktober och vad det innebär för Förarprovs kunder.

Det kommer finnas två olika typer av muntliga prov för körkortsbehörigheter:

- ett muntligt bedömningsprov
- ett muntligt uppläst prov.

Det kommer bli möjligt att genomföra tolkprov även för buss och tung lastbil (D1, D, D1E, DE och C1, C1E, C, CE).

Provtiden för muntliga kunskapsprov med tolk samt provtiden för kunskapsprov med tolk blir längre än tidigare.

- Provtiden för ett muntligt prov med tolk är 120 minuter (tidigare 90 minuter)
- Provtiden för ett kunskapsprov med tolk är 100 minuter (tidigare 90 minuter) för behörigheterna AM, A1, A2, A och B och 80 minuter (tidigare 90 minuter för BE) för övriga behörigheter (BE samt D1, D, D1E, DE och C1, C1E, C, CE)

Två olika typer av muntligt prov
Vår ambition är att de som har svårt att muntligt berätta och förklara ska känna att de får en bättre möjlighet att visa sina kunskaper.
Såsom det muntliga provet genomförs idag fungerar inte för alla kunder eftersom det kan kännas obekvämt att svara på frågorna med egna ord. Provförrättaren bedömer sen om svaret är riktigt, därför kallas det för ett bedömningsprov. På den nya typen av muntligt prov, som vi kallar för ett uppläst prov, får kunden frågan och svarsalternativen upplästa och behöver därför inte svara med egna ord.

Ändrad tid för tolkprov och möjlighet till tolk vid kunskapsprov för buss och lastbil
Från den 1 oktober har vi en ändrad föreskrift att förhålla oss till. Provtiderna för tolkprov ska vara längre än idag, och samtidigt reglerar inte föreskriften längre när vi ska anlita tolk vid kunskapsprov. Från den 1 oktober är det förvaltningslagen vi ska följa.

Information till kunder
På sidan Muntligt prov på vår webbsida finns redan nu information om samt en film som beskriver hur de olika typerna av muntligt prov går till. Filmen beskriver mycket bra och tydligt hur de olika typerna av muntligt prov kommer gå till. Filmen finns översatt till engelska, arabiska, persiska, somaliska och BKS och nås från webbsidorna för respektive språk.

Länk till Trafikverkets sida Muntligt prov (svenska) >>

Vi kommer även att informera kunder som bokat ett muntligt prov via utskicket ”Inför kunskapsprov”.

Webbsidorna för buss och tung lastbil kommer uppdateras den 1 oktober med information om hur man ansöker om att få göra kunskapsprovet med tolk.

Frågor och svar
I bifogat dokument hittar ni frågor och svar om förändringarna.

Länk till Frågor och svar om förändringar >>

Har du frågor? Kontakta gärna Julia Andrén, verksamhetsutvecklare Förarprov, e-post: julia.andren@trafikverket.se