2018-01-22 Lagar/regler

Förare får mobilförbud från 1 februari

Från och med den 1 februari 2018 är det förbjudet att använda mobilen när du kör ett motordrivet fordon om du håller den i handen. Förbudet gäller också annan kommunikationsutrustning.

Den 1 februari 2018 ändras trafikförordningen. Enligt den får du som förare inte använda mobilen eller annan kommunikationsutrustning om du håller den i handen när du kör ett motordrivet fordon. Regeln är till för att skydda dig och andra i din omgivning. Tidigare har det varit förbjudet att använda till exempel mobiltelefon eller GPS på ett sätt som gör dig ouppmärksam och farlig i trafiken. Den nya regeln innebär en skärpning.

OBS! Tänk på att det är den som handleder en övningskörning som juridiskt sett räknas som förare, även om det är övningsköraren som kör fordonet.

Hur lyder regeln?

I trafikförordningen står det: 

"Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Föraren får inte använda denna utrustning på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen."

4 kap. 10 e § trafikförordningen (2017:1284).

För vem gäller regeln?

Regeln gäller dig som kör till exempel: moped klass I, moped klass II, traktor, terrängmotorfordon, motorcykel, personbil, taxi, buss, lätt lastbil, tung lastbil.

Du kan hitta mer information om förbudet på Transportstyrelsens sida Sluta rattsurfa som du når genom att klicka här. Där hittar du även frågor och svar om det nya förbudet.