2020-11-04 Coronavirus

Förarprov reducerar körprov B i delar av landet

Med anledning av den ökade smittspridningen som nu sker i landet reducerar Trafikverket Förarprov antalet körprov B i de delar av landet som smittspridningen ökar mest. Genom detta vill man fortsätta skydda kunder och medarbetare från smitta. Bokade prov ligger kvar och kommer inte att avbokas.

Reduceringen innebär att cirka 80 procent av ordinarie kapacitet kommer att genomföras i mellan och södra Sverige. Åtgärden gäller minst till och med den 24 november, vilket är i linje med Folkhälsomyndighetens skärpta lokala allmänna råd för regionerna. Trafikverket Förarprov följer utvecklingen och tar löpande beslut om ytterligare anpassning och förlängning. Bokade prov ligger kvar och kommer inte att avbokas.

Syftet med reduceringen är att minska trängsel i väntrummen, ta höjd för ökad frånvaro hos medarbetare och därmed skapa reserver samt ge ökat utrymme för att hålla god hygien i bilarna. 

Trafikverket Förarprov fortsätter att erbjuda kunskapsprov (teoriprov) som tidigare med begränsat och glesat antal platser i teorisalarna. Detta för att kunna hålla avstånd och göra rent mellan provtillfällen.

Läs mer hos Trafikverket Förarprov >>