2020-04-03 Transportstyrelsen/Trafikverket

Förarprov: Vi anstränger oss för att ha balans i våra åtgärder

Medan all provverksamhet är nedlagt i till exempel Norge, jobbar Trafikverket Förarprov i Sverige på för att hålla provverksamheten igång i Coronatider. MItt i Trafiken har intervjuat ansvarig, Kristina Hagberg.

Körkortskunder som har hunnit göra ett godkänt delprov får hjälp av Trafikverket att genomföra sitt andra delprov under april, trots att provverksamheten till stor del ligger nere till den 4 maj. När det gäller C- och D-behörighet, taxi, YKB och ADR (farligt gods) är det inte heller några förändringar. Dessa prov genomförs som vanligt.

Att viss provverksamhet fortfarande är igång kan vara en anledning till att det just nu, åtminstone i delar av landet, sprids rykten om att det ”lätt går att boka prov privat”. Det är i alla fall vad Kristina Hagberg, chef på Trafikverket Förarprov, tror.

– För det stämmer inte, understryker hon. Det går inte att boka några prov privat på nätet för till exempel B-behörighet under mars och april. Bokning av de provtyper vi prioriterar sker via vår kundtjänst.

Viktigt vara källkritisk

Hon uppmuntrar den som söker information att gå till källan, i det här fallet Trafikverket.

– Gå in på vår hemsida. Vi uppdaterar den regelbundet. Där står vad som gäller. Man kan också kontakta kundtjänsten som kan hjälpa till att svara på frågor. Vi hänvisar dock i första hand till informationen på vår hemsida eftersom vi just nu får många samtal.

Det cirkulerar desinformation om mycket som har koppling till corona-situationen, konstaterar Kristina Hagberg. Därför är det viktigt att vara källkritisk och tänka på att inte föra osanningar vidare.

– Sedan inser vi att det är rörigt när det gäller vissa regler just nu. Till exempel har de som genomförde ett godkänt kunskapsprov före den 1 mars två månader på sig att göra körprovet, men efter den 1 mars förlängdes giltighetstiden till fyra månader. Och den 30 mars förlängdes den ytterligare, till sex månader.

Vi anstränger oss för att ha balans i våra smittskyddsåtgärder. Vi har till exempel valt att inte göra som i Norge där all provverksamhet är nedlagd just nu.  
Ansvar att minimera smittspridning

I Stockholm har cirka 8 000 prov avbokats. I övriga landet har inga prov bokats av, men det går inte att boka ett helt nytt prov för bil, mc eller moped förrän efter den 4 maj. Även i Stockholmsregionen kan man boka prov från den 4 maj och framåt. Kapaciteten kommer då att vara ungefär hälften av vad den är normalt, detta på grund av att färre personer kommer att släppas in i lokalerna samtidigt.

– I hela samhället arbetar man just nu med att minimera smittspridningen, och det måste vi också göra. Vi har ett ansvar att skydda både våra medarbetare och våra kunder, betonar Kristina Hagberg.

Förarprovskontoret Stockholm City hade före avbokningsåtgärden 800 kunder per dag.

– Situationen var ohållbar. Vi var tvungna att göra något.

På Trafikverket Förarprov råder dessutom en högre sjukfrånvaro just nu.

– Det blir ju så i och med att man ska stanna hemma vid minsta lilla symtom på förkylning, fortsätter Kristina Hagberg.

Inga provorter är dock helt nedstängda på grund av sjukdom.

– Vi anstränger oss verkligen för att ha balans i våra åtgärder. Vi behöver ju hålla igång viktiga samhällsfunktioner. Man kan jämföra med Norge – där är all förarprovverksamhet är nedlagd just nu.

STR har förståelse för åtgärder

STR:s ordförande Berit Johansson har stor förståelse för att Trafikverket Förarprov har vidtagit åtgärder för att minska smittspridningen av coronaviruset covid 19.

– Jag och många trafikskolor är tacksamma för att det fortfarande rullar på.

Slutligen, en uppmaning från Trafikverket som STR skriver under på: genomför inte kunskaps- och/eller körprov om du uppvisar symtom på förkylning.

– Tyvärr respekterar inte alla kunder detta, säger Kristina Hagberg. Jag kan inte säga att vi möter många som hostar och nyser, men en sjuk person är en för mycket i dessa dagar. Vi har ändrat våra avbokningsregler just för att underlätta för alla att kunna ta sitt ansvar. Det är i nuläget möjligt att avboka prov samma dag utan kostnad, och det behövs inte heller något läkarintyg.