2018-12-18 Transportstyrelsen/Trafikverket

Förbundsordförande Berit Johansson om förslaget på ny förarutbildning

Nyligen presenterade Transportstyrelsen och Trafikverket sitt förslag på hur den svenska förarutbildningen ska se ut i framtiden. Berit Johansson, förbundsordförande STR kommenterar förslaget som väcker blandade känslor.