2017-05-24 Pressmeddelande Statistik/Rapporter

Forskarnas slutsatser välkomnas: en översyn behövs

- Vi har under många år efterfrågat en oberoende översyn av förarutbildnings-systemet för att modernisera, förändra, effektivisera och nyttja ny teknik. Jag hoppas att tiden är inne för det nu, säger Berit Johansson, förbundsordförande i STR, systemet fungerar inte längre.

VTI lyfter i en ny rapport (VTI rapport 936-2017) fram behovet av en ny översyn. Bland annat pekar forskarna på att antalet obligatoriska moment kan behöva ökas. De föreslår också förändringar när det gäller själva förarprovet, exempelvis att se över hur det sammanhållna förarprovet kan utvecklas. De resonerar också om en så kallad provuppkörning vid trafikskola för att minska andelen underkända prov som i sig fördyrar för enskilda.

En fungerande körkorts- och förarutbildning har stor betydelse för samhället. Det handlar om att göra fler människor anställningsbara, till exempel unga och nyanlända, och om trafiksäkerhet. Körkortsutbildning är en viktig investering för enskilda och det bidrar till människors rörlighet och självständighet. Den är även förutsättningen för rekrytering av yrkesförare som buss- och lastbilschaufförer, räddningstjänst etc.

- Elever tar de genvägar som utbildningssystemet tillåter.  Utbildningssystemet måste på ett bättre sätt stötta elevens behov av kunskaper, säger Berit Johansson och fortsätter:

- Vi välkomnar de inspel rapporten gör när det gäller metodutveckling. Vi måste utveckla våra pedagogiska metoder för bättre individanpassning och en ännu mer kostnadseffektiv utbildning. Vi har mycket intressanta utmaningar framför oss för att nå närmre Nollvisionen, till exempel att få oss trafikanter att reflektera över våra medvetna felval. Nu måste samhället på allvar ta sig an uppgiften att påverka oss trafikanter.

Utvecklingen på trafikområdet går idag mycket fort, men tyvärr har förarutbildningen och regelverket inte följt med. Det är cirka 20 år sedan det senast gjordes en översyn. Ett tydligt symtom på systemproblemet, vilket belyses i rapporten, är den sedan många år negativa utvecklingen för provresultaten.

Utvecklingen kring autonoma fordon går också snabbt framåt och förarutbildningen måste följa med i utvecklingen. Dessutom måste man komma till rätta med fusket kring förarproven samt de illegala trafikskolorna som är ett stort och växande problem.

För ytterligare information, kontakta:

Berit Johansson, Förbundsordförande, 0705-958523
Michael Axelsson, Vice förbundsordförande, 0733-366681
Håkan Björklund, VD, STR Service AB, 0736-204911