2018-12-17 Pressmeddelande

Förslag till nytt förarutbildningssystem - risk för utbredd illegal verksamhet

Under måndagen presenterade Transportstyrelsen och Trafikverket sitt förslag på hur den svenska förarutbildningen ska se ut i framtiden. Förslaget är ambitiöst med flera positiva delar som bland annat rör utbildning av handledare, tydligare vägledning och en ny digital plattform. Men samtidigt ser STR med stor oro på att det dels saknas incitament för den som vill göra rätt och dels kraftfulla åtgärder när det gäller att begränsa den illegala verksamheten.

Den främsta bakgrunden till översynen är de sedan lång tid försämrade förarprovresultaten. Under 2017 godkändes enbart 35 procent av de privatanmälda förarna och cirka 70 procent av förarna på trafikskolor. Syftet med det nya förslaget på förarutbildning är att höja kunskapsnivån på blivande förare samt vara mer tillgängligt och tydligt för körkortstagarna. Och flera delar av förslaget anser STR stödjer detta, bland annat krav på vägledningstimmar med en professionell utbildare och specifika provfordon. Men när det gäller kraftfulla och konkreta åtgärder mot den illegala verksamheten, som riksdagen efterfrågat, ekar det tomt.

- Jag blir både frustrerad och oroad och ser hur förslaget snarare ger olaglig verksamhet än större möjligheter att bre ut sig i framtiden, säger Berit Johansson, förbundsordförande Sveriges Trafikutbildares Riksförbund (STR). Vi har en allvarlig situation där körkortstagare luras och inte sällan drabbas av stora kostnader i och med att man inte godkänns på proven och branschen står maktlös inför vad man ser hända. Det är hög tid för myndigheterna att lyssna på oss och ta detta på allvar.

Separerar teori och praktik

En annan åtgärd i förslaget är att den viktiga pedagogiska kopplingen mellan teori och praktik föreslås tas bort. Istället kommer man öppna upp för att fler ska kunna söka tillstånd och utbilda teoretiskt, helt frikopplat från den praktiska utbildningen.

- Det är helt otidsenligt att separera teori från praktik och vi kommer fortsätta att driva denna fråga hårt, säger Berit Johansson. Det går tvärtemot all berövad erfarenhet och forskning och det blir svårare att skaffa sig tillräckliga kunskaper för körkortstagarna.

Inte hugget i sten

Förslaget är inte hugget i sten. Det ska nu först förankras och hanteras i departementet och på sikt nå politikerna. STR i sin tur kommer att fortsätta att kraftfullt och konstruktivt verka för goda förutsättningar för en trafiksäker förarutbildning.

Läs mer:

Rapporten

Sammanfattning