2024-02-02 Lagar/regler

Fortsatt arbete med fjärde körkortsdirektivet

För närvarande pågår slutfasen av den politiska beredningen av det nya fjärde körkortsdirektivet, något som kommer styra förutsättningarna kring körkort under många år i Europa.

STR fortsätter att arbeta med övriga branschorganisationer inom EFA för att påverka beslutsgången i gynnsam riktning.

Den 1 mars 2023 publicerade Europakommissionen sitt lagförslag om körkort – en fråga som hör till EU:s behörighet – i syfte att ”…möjliggöra fri rörlighet för personer och varor i hela EU genom att modernisera körkortssystemet”. Det handlar om att göra körkortsregler framtidssäkra, förbättra trafiksäkerheten och förenkla reglerna för den som vill ta körkort.

Förslaget innehåller bland annat bestämmelser om ledsagad körning för unga elever, nolltolerans för rattfylleri, bättre förberedelser för mikromobilitet och införande av digitala körkort.

I Europaparlamentet tilldelades lagstiftningsärendet utskottet för transport och turism (TRAN), föredragande Karima Delli, De gröna/EFA, Frankrike. Utskottets betänkande antogs med minsta möjliga marginal den 7 december 2023 och har lagts fram för debatt i plenum i februari 2024.

 -  Vi jobbar ”in i kaklet” med direktivet. Vi ska inom kort skriva till samtliga 21 svenska EU-parlamentariker och deras staber kring STR:s ståndpunkter så att man är väl insatt i vad man beslutar om och dess konsekvenser, säger Christer Rosén Wickman, förbundssekreterare STR.

 -  Viktigast för oss i detta skede är att även in i det sista, försöka påverka kring åldersfrågan för körkort men även kring miniminivåer för utbildning, säger Jeanette Jedbäck Hindenburg, vice förbundsordförande och ansvarig för politiska frågor i förbundsstyrelsen.

Europaparlamentets plenum tar enligt uppgift beslutet i slutet av februari. Efter det följer så kallad trilog, trepartsmöte. Det är just nu tveksamt om slutlig omröstning och beslut hinner ske innan EU-valet i juni och innan Ungern sedan i juli tar över ordförandeskapet.