2019-03-15 Pressmeddelande

Glädjande besked från riksdagen om utökat fokus på körkortsprocessen

Riksdagen vill nu att regeringen utreder hur körkortsutbildningssystemet kan bli mer effektivt samt att det snarast genomförs åtgärder som begränsar illegal övningskörningsverksamhet. STR välkomnar beskedet.

– Det är mycket, mycket glädjande att riksdagen uppmanar regeringen att ta ett helhetsgrepp kring förarutbildningssystemet, säger STR:s förbundsordförande Berit Johansson och fortsätter:

– För oss som bransch är det helt avgörande att man tar tag i den illegala trafikskoleliknande verksamheten och vi hoppas att de åtgärder riksdagens trafikutskott föreslår, b.la. tillståndsplikt för privatägda fordon med dubbelkommando, kommer att stävja delar av den svarta verksamheten i väntan på att utredningen blir klar, säger Berit Johansson.

Under många år har en växande andel underkända förarprov tillsammans med en accelererande illegal trafikskoleliknande verksamhet pekat på behovet av att ta ett helhetsgrepp om svenskt förarutbildningssystem.

– Det är uppenbart att politiken har sett, och med handlingskraft, vill komma till rätta med de problem och utmaningar som inte bara vi som bransch dras med. Det här är problem som har påverkat både körkortstagarna och trafiksäkerheten negativt. Att se över hela systemet kommer både att gynna elever och främja trafiksäkerheten.

STR menar att det fokus som nu läggs på utbildningssystemet kommer att ge långsiktiga vinster, i form av en mer effektivt och funktionell utbildning än idag. Dessutom utvecklas teknik och innovationer i allt snabbare takt, vilket gör att det blir viktigt att redan i utbildningen främja en ökad användning av automatväxlade bilar.