2018-05-25 Lagar/regler

Hur hanterar STR dina personuppgifter?

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft i hela EU. Detta innebär nya regler för hantering av personuppgifter och påverkar även STR och STR Service AB och våra medlemmar och kunder. GDPR syftar till att stärka medborgarnas grundläggande rättigheter genom att ge dem kontroll över hur deras personuppgifter används. 

Läs mer om hur STR hanterar dina personuppgifter här.