2020-03-20

Information från Trafikverket Förarprov gällande Coronaviruset

Trafikverket Förarprov har vidtagit ett antal åtgärder kopplat till Coronaviruset. Bedömningar och beslut tas löpande beroende på händelseutveckling och saker kan förändras snabbt. 

På grund av att situationen förändras snabbt hänvisar vi till Trafikverket Förarprovs egna sidor för den senaste informationen.

Länkar till Trafikverket Förarprov:
Trafikverkets förhållningssätt till Coronaviruset
Kunskapsprov och Coronaviruset

Är du medlem? Då hittar du kompletterande info via din regionsida i Möts & Lär, STR:s Facebooksida och på str.se på våra medlemssidor