2020-01-23

Information om försäljningen av Hörnefors

Efter en tvåårig försäljningsprocess såldes Hörnefors trafikövningsplats till Daniel Johansson, ägare av PO:s trafikskola i Luleå, den 10 januari.

Enligt uppdrag påbörjade STR Service AB för drygt två år sedan en försäljningsprocess av Umeå Trafikövningsplats Hörnefors AB. Processen inleddes under hösten 2017 i dialog med STR Region Norr samt genom information till de anställda vid trafikövningsplatsen.

Ett flertal intresserade har sedan dess tagit del av information kring vad som många kallat ”Hörnefors”. Men slutligen stod en intressent kvar som också blev den som avslutade hela processen. Daniel Johansson, som äger PO:s Trafikskola i Luleå, är den nye ägaren till UTC Hörnefors AB.

– Daniel Johansson och PO:s trafikskola tar över en anrik trafikövningsplats som i många år har berikat svensk trafiksäkerhet. Väldigt glädjande att det till slut blev en STR-medlem som står som ny ägare, säger Berit Johansson, förbundsordförande i STR och fortsätter:

– Informationen från Daniel Johansson, och den ambition som vi uppfattar från honom, känns mycket bra. Det borgar för fortsatt kvalitet, utveckling och goda kundrelationer.

För STR:s del har det varit viktigt att hitta en ny ägare som kan ta tillvara på dels de nuvarande kunderna. Dels de anställda, som utfört ett utmärkt arbete under försäljningsprocessen, och deras kunskaper. Men det har även varit viktigt att främja alla de trafikskolor som finns i närområdet.

– Vi tror att med den köpare som nu står som ägare så kan det bli riktigt bra för området och för det fortsatta utvecklande av trafiksäkerheten, tillägger Håkan Björklund, vd för STR Service AB.

STR önskar Daniel med medarbetare lycka till i deras fortsatta arbete.