2021-09-09

Ingen förlängning av introkurs på distans

Det blir ingen förlängning av det tillfälliga undantaget som gjort det möjligt att bedriva introduktionskurs som fjärrundervisning. Det beskedet har STR nu fått från Transportstyrelsen. Detta innebär att det från och med den 1 oktober återigen finns krav på fysisk närvaro i en utbildningslokal.

Det tillfälliga undantaget från krav på närvaro i utbildningslokal vid introduktionsutbildning öppnades upp i början av 2021 som en följd av coronapandemin. Inledningsvis gällde undantaget mellan den 15 januari och 30 juni, men förlängdes ytterligare en omgång till den 30 september 2021. Men mot bakgrund att regeringen nyligen beslutat om att ta nästa steg vad gäller lättade restriktioner har Transportstyrelsen även beslutat att undantaget inte förlängs.

- Vi följer regeringens och Folkhälsomyndighetens linje där man beslutat att ytterligare lätta på restriktionerna i samhället. Det ligger till grund för beslutet som vi tagit i dagsläget. Undantaget gjordes ju mot bakgrund av de hårdare restriktioner som gällde då. Sen vet man ju aldrig om det blir förändringar, det får vi ta ställning till om och när det händer, säger Olof Stenlund, utredare på Transportstyrelsen.

- När det gäller diskussionen om en permanent lösning så krävs en betydligt större utredning och en annan föreskriftsprocess som tar betydligt längre tid än det förfarande som använts i det här fallet i samband med pandemin. Våra riktlinjer är att det ska finnas starka skäl om vi ska frångå den ordinarie föreskriftsprocessen.

STR fortsätter driva frågan

STR eftersträvar i nuläget inte en permanent lösning, utan vill först se en djupare analys av konsekvenserna. Däremot har STR har varit tydliga med att vi gärna hade sett ytterligare en förlängning av undantaget och har bland annat skickat en skrivelse till Transportstyrelsen kring detta. Argumenten som lyfts är dels smittspridningsskäl, dels på grund av att både utbildare och kursdeltagare varit mycket positiva till upplägget. En förlängning hade dessutom gett mer tid att utveckla både teknik och pedagogik. 

- Detta är inte det besked vi hoppades på och vi är besvikna både för deltagarnas och utbildarnas räkning. Detta är en obligatorisk utbildning vid privat övningskörning, man har inte möjligheten att välja att delta och våra medlemmar har jobbat hårt för att lösa detta på ett bra sätt och bidra till att hålla nere smittspridningen. Våra medlemmar är en dessutom en extra utsatt grupp som är i kontakt med många unga där smittan ännu ökar, säger Benny Gunnarsson tf ordförande STR.

Nu behöver medlemmar och övriga som bedriver professionell förarutbildning  tänka om och med kort varsel förbereda så smittsäkra fysiska kurser som möjligt med början den 1 oktober.

- Möjligheten för oss och våra kursdeltagare att ta ansvar hade varit betydligt bättre om vi under ytterligare en tid hade haft möjligheten att välja mellan distans och fysiska kurser, säger Benny Gunnarsson.

STR kommer att fortsätta driva frågan och argumentera för förlängning av undantaget.

Vad innebär smittsäkert?

Pandemilagen gäller ännu. I väntan på besked från Pandemienheten på Länsstyrelsen i Dalarna kring om restriktionslättnaden på något sätt påverkar dig som trafikutbildare - så gäller den info du om STR-medlem hittar på samlingssidan med coronainfo. Inloggning krävs. Till samlingssidan >>