2024-01-22 Övrigt

Intrång på webbplatsen Korkort.nu

STR Service AB har haft intrång på webbplatsen Korkort.nu som riktar sig till körkortstagare och bland annat innehåller en webbshop. Intrånget är stoppat, men det finns en risk för att icke-känsliga personuppgifter har läckt. Händelsen är polisanmäld och vi beklagar det inträffade djupt.

Sidan uppdaterades senast: 22 januari 2024

Onsdag 17 januari upptäckte vi att ett intrång skett på webbplatsen Korkort.nu. Intrånget stoppades genom åtgärder. Men eftersom en extern part genom intrånget har haft tillfällig tillgång till webbplatsen finns en risk att icke-känsliga personuppgifter kan ha läckt för de som gjort köp på webbplatsen. Klicka här för att läsa vad EU klassar som känsliga personuppgifter.

Av säkerhetsskäl kan vi inte gå in på detaljer i intrånget, men nedan kan du läsa övergripande om vad vi har gjort.


Har du några frågor? Scrolla längre ner till en FAQ med frågor och svar.


 

Vi agerade

• Vi vidtog åtgärder för att stoppa intrånget.

• Vi har polisanmält intrånget och anmält incidenten till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

• Vi har sett över rutiner för fortsatt utveckling och säkerhet och täppt till potentiella säkerhetsluckor för att förhindra nya intrång.

• Vi fortsätter att samla in information om intrånget.

Vi informerar

• Berörda personer, som genomfört köp på Korkort.nu, har fått information via e-postutskick med en summering av det som hänt och det vi gjort med hänvisning in till denna sida för mer information.

Inga betalningsrelaterade uppgifter, utöver information om använd betalningsmetod (till exempel kort eller Swish), har lagrats på webbplatsen. Med andra ord har ingen känslig information såsom kredit- eller kontokortsnummer kunnat läcka.

• Våra medlemsföretag (utbildare) har fått information via e-postutskick för kännedom och för att kunna informera elever som eventuellt berörs och hänvisa dem vidare.

Vi beklagar

STR Service tar en sådan här händelse på stort allvar och vi förstår om du kan känna oro och obehag över ett intrång som kan ha nått dina eller någon annans personuppgifter. Vi beklagar djupt det inträffade, fortsätter att samla information kring intrånget och inväntar utvecklingen av den polisanmälan som gjorts samt anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).Frågor och svar

Klicka på +-tecknet till höger för att ta del av svaren för respektive frågor

Onsdag 17 januari upptäckte vi att ett intrång skett på webbplatsen Korkort.nu, vilket innebär att någon tillskansade sig tillgång till webbplatsens databaser och servrar. Vi vidtog åtgärder och stoppade intrånget. Det finns en risk för att icke-känsliga personuppgifter har läckt i samband med intrånget, då en extern part alltså genom intrånget har haft tillfällig tillgång till webbplatsen och icke-känsliga personuppgifter i dessa.

Nej, det behöver du inte. Men om du har gjort ett köp på Korkort.nu och därmed är berörd av intrånget rekommenderar vi att du är på din vakt gällande nya e-postmeddelanden och SMS då det finns en risk att dessa uppgifter kan ha läckt och någon försöker använda sig av dem (för exempelvis phishing).

Nej, inga betaluppgifter utöver betalsätt (till exempel att kort eller Swish använts) har sparats på webbplatsen. Det vill säga kan inte exempelvis kredit- eller kontokortsnummer ha läckt. Inga uppgifter kan ha läckt för att någon ska kunna göra en betalning.

Eftersom en extern part har haft tillgång till webbplatsens databaser och servrar finns en risk att så kallade icke-känsliga personuppgifter kan ha läckt. Du kan läsa mer om vad som menas med icke-känsliga personuppgifter genom att klicka här. Personuppgifter som lagras i samband med köp på Korkort.nu:

Namn, personnummer, postadress, telefonnummer, e-post och IP-adress

Personuppgifterna som kan ha läckt anses inte vara känsliga enligt EU:s regelverk som du hittar här. Men oavsett detta förstår vi så klart att du kan känna oro över ett intrång som kan ha nått dina personuppgifter även om de inte är känsliga.

Ja, incidenten har polisanmälts och en anmälan har även gjorts till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). STR Service är personuppgiftsansvariga (PuA) för uppgifterna som lagras på Korkort.nu.

Vi har sett över rutinerna kopplat till säkerhet och fortsatt utveckling och har, utöver åtgärder i samband med stoppet av intrånget, även täppt till potentiella säkerhetsluckor för att förhindra nya intrång.

Vi samlar in ytterligare information kring incidenten löpande. Vidare inväntar vi även utvecklingen av den polisanmälan som gjorts samt anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Du kan läsa mer om personuppgifter och frågor kopplat till detta på deras hemsida som du hittar genom att klicka här

 

Om du har andra frågor eller funderingar än de som listas ovan, vänligen kontakta vår elevsupport genom att klicka här och registrera ett ärende. Om du är utbildare kan du använda dig av STR Hjälpcenter som du hittar här.