2024-06-25 Yrkesförare Lagar/regler Tunga släp/fordon/YKB

Köra lastbil på B - försöksverksamheten drar igång

Regeringen har beslutat att från den 1 juli 2024 tillåta en försöksverksamhet där företag, myndigheter eller andra organisationer kan ansöka om undantag från körkortslagen för att köra tyngre fordon med körkort för behörighet B.

Organisationer med förare som har haft körkort med behörighet B i minst två år, ska kunna köra lastbil, utan släp, som drivs av alternativa bränslen och vars totalvikt överstiger 3 500 kg men inte 4 250 kg.

Grunden till beslutet kommer från den utredning om försöksverksamhet som Transportstyrelsen gjort, och vi informerat om tidigare. Syftet är att lindra yrkeschaufförsbristen och införa ytterligare lättnader för gröna godstransporter.

Även om körkortskravet lättas så omfattas dessa fordon, på grund av sin vikt, av de trafikregler som gäller för tunga lastbilar.

Regeringen har också beslutat om ytterligare en förordningsändring från 1 juli 2024. Denna ändring undantar fordon med alternativa bränslen från att omfattas av reglerna om kör- och vilotider samt färdskrivare. Godstransporter kan då göras med fordon som uteslutande drivs med el, naturgas eller flytande gas och som väger upp till 7,5 ton inom en radie av 100 km från platsen där fordonet är stationerat.