2018-04-03 Transportstyrelsen/Trafikverket

Körkort - du har väl koll på vad som gäller?

Transportstyrelsen har tagit fram en broschyr som hjälper den som ska ta körkort att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna.

Broschyren "Körkort - du har väl koll på vad som gäller?" finns på svenska, engelska och arabiska och kan laddas ner från Transportstyrelsens hemsida.