2020-06-24 Transportstyrelsen/Trafikverket

Lång väntetid - utbilda dig extra väl inför körkortsprov

Minskad tillgång på körkortsprov på grund av covid-19 gör att väntetiden kan bli lång. Trafikverket skriver i ett utskick att man erbjuder så mycket provtider som det är möjligt under rådande förhållanden. Att använda väntetiden till att utbilda sig extra väl är nu än viktigare.

Trafikverket följer Folkhälsomyndighetens råd och för att skydda såväl kunder som medarbetare från smitta har man bland annat glesat antalet platser i teorisalarna, till exempel sitter kunderna på varannan plats. I väntrummen minimerar man antalet platser så att det inte är trångt. Detta gör att antalet körkortsprov som kan erbjudas är lägre än normalt, skriver Trafikverket. Man utökar dock med prov på vissa orter på kvällar och helger och erbjuder så mycket prov som det är möjligt med den bemanning man har.

Satsa på att utbilda dig så du är väl förberedd

Väntetiden för den som vill ta körkort i sommar kan tyvärr bli lång på grund av läget med covid-19 och de skyddsåtgärder som Trafikverket har. Att använda denna väntetid till att utbilda sig väl så att kunskaperna är på plats inför provet är det viktigaste rådet till alla blivande förare. Om ett omprov behöver göras är väntetiden än längre.

-Tips som jag vill skicka med är att boka provet i god tid, utbilda dig ordentligt, kombinera gärna mängdträning med lektioner på en trafikskola, ta del av vår information på hemsidan om vad som krävs så ökar dina chanser att lyckas med körkortet på första försöket, säger Kristina Hagberg, chef Trafikverket Förarprov. 

Hitta en STR-ansluten trafikskola >>
Till Trafikverkets hemsida >>